Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.

1.    Бабляк С.Д. Динаміка геодинамічних та біохімічних показників під впливом комбінованого лікування у жінок з артеріальною гіпертензією в постменопаузальний період / С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, Ю.О. Матвієнко: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 10.
2.    Багрий Е.А. Возможности применения карведилола у пожилых больных с хронической ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией / Е.А. Багрий: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 86 – 87.
3.    Барна О.М. Корекція менопаузальних розладів: чи можливий комплексний вплив? / О.М. Барна // MEDIX. Anti-aging. – 2012. – № 2-3 (26-27). – С. 16 – 22.
4.    Барна О.М. Раміприл: класика кардіопротекції при артеріальній гіпертензії / О.М. Барна, А.Я. Базилевич, О.В. Гриневич // Ліки України. – 2012. – № 2 (158). – С. 68 – 72. Ключові слова: артеріальна гіпертензія, кардіопротекція, раміприл.
5.    Инсулинорезистентность и нарушение толерантности к глюкозе в разные возрастные периоды / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, В.П. Чижова, В.А. Ищук: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 67 – 68.
6.    Інсулінорезистентність як фактор ризику серцево-судинних захворювань в осіб похилого віку / М.А. Оринчак, О.С. Човганюк, Н.Р. Артеменко, Д.П. Александрук, С.З. Краснопольський: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 74 – 75.
7.    Кондратюк В.Є. Зв’язок між локалізацією вогнища ураження і морфофункціональним станом серця у пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт на тлі артеріальної гіпертензії / В.Є. Кондратюк, Л.М. Єна, С.М. Кузнєцова: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 24 – 25.
8.    Консенсус-2011 экспертов Фонда Американского колледжа кардиологии (АССF) и Американской ассоциации сердца (АНА) в отношении проблемы артериальной гипертензии у пожилых: [продолжение] / Пер. К. Кремца // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 4 (24). – С. 99 – 124. [начало в журн. «Артериальная гипертензия». – 2011. – № 6 (20). – С. 94 – 103; полный текст опубл. в журн. «Circulation». – 2011. – № 123. – С. 2434 – 2506].
9.    Коркушко О.В. Применение пептидов эпифиза как новое перспективное направление в лечении сердечно-сосудистой патологии у людей пожилого возраста / О.В. Коркушко, В.Х. Хавинсон, В.Б. Шатило: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 195 – 196.
10.    Коркушко О.В. Прогностическое значение неинвазивных показателей в определении риска развития постоянной формы фибрилляции предсердий у больных пожилого возраста с ИБС / О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская, Л.А. Бодрецкая: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 94.
11.    Легконогов О.В. Уперше виявлені вроджені вади серця у дорослих і літніх пацієнтів / О.В. Легконогов, О.О. Сосновська, Л.Г. Легконогова: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 128.
12.    Матеріали ХІІІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1).
13.    Нове вагоме поновлення Національної академії медичних наук України // Ліки України. – 2012. – № 2 (158). – С. 104. [академіками НАМН України обрані чл.-кор. НАМН України: Владислав Безруков, Юрій Вороненко, Євген Педаченко, Олександр Резніков, Петро Фомін; чл.-кореспондентами НАМН України обрані д. мед. н.: Світлана Арбузова, Дмитро Базика, Раїса Богатирьова, Тетяна Бухтіярова, Зоя Веселовська, Ірина Дикан, Володимир Козявкін, Світлана Кузнецова, Микола Лісяний, Володимир Медведь, Антоніна Нагорна, Олександр Пархоменко, Надія Полька].
14.    Особливості синдрому інсулінорезистентності: віковий аспект / В.Б. Шатило, В.О. Іщук, В.П. Чижова, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 83.
15.    Скибчик В.А. Діагностичне значення геометрії лівого шлуночка у літніх пацієнтів з артеріальною гіпертензією / В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 45 – 46.
16.    Фармакоекономічний аналіз антитромботичної терапії в геріатричній клініці / Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 198 – 199.
17.    Шейко С.О. Індекс систолічної спроможності лівого шлуночка у хворих похилого віку з кардіоренальним синдромом / С.О. Шейко, А.М. Василенко: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 214 – 215.
18.    Шейко С.О. Неактивний п-термінальний натрійуретичний пептид – критерій діагностики діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом / С.О. Шейко, В.А. Василенко: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 157 – 158.
19.    Шейко С.О. Особливості анемічного синдрому у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом / С.О. Шейко, А.М. Василенко: Мат. ХІІІ Нац. конгр. кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012 (дод. 1). – С. 215.
20.    Early diagnosis of acute myocardial infarction in the elderly using more sensitive cardiac troponin assays / M. Reiter, R. Twerenbold, T. Reichlin и др. // Eur. Heart Journal. – 2011. – Vol. 32, № 11. – Р. 1379 – 1389.