Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)

1.    Воробьева О.А. Терапевтические эффекты метаболитотропного кардиопротектора, содержащего L-аргинин и инозин, у больных пожилого и старческого возраста с ИБС / О.А. Воробьева // Патологія. − 2012. − № 2 (25). − С. 98 − 101. Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс, ишемия миокарда, метаболитотропный кардиопротектор, больные пожилого и старческого возраста, ишемическая болезнь сердца.
2.    Готюр О.І. Особливості інволютивних змін яєчка і над’яєчка у літніх чоловіків / О.І. Готюр // Клініч. анатомія та оперативна хірургія. − 2012. − Т. 11. − № 3. − С. 25 − 27. Ключові слова: яєчко, над’яєчко, кровоносні судини, паренхіма, літні чоловіки.
3.   Інтерв’ю з Г. Бутенко на тему «Нервові клітини відновлюються» // Ваше здоров’я. – 2012. – № 38 – 39 (5 жовтня). – С. 13.
4.    Інтерв’ю з Олександром Поляковим на тему «Не старіти душею – девіз ветеранів спорту» // Спорт ветеранів України. – 2012. – № 1 (1) (вересень). – С. 6.
5.    Кинезитерапия в комплексном лечении дорсалгии у пожилых / А.С. Сон, Е.П. Лебедь, А.Н. Стоянов, Н.М. Янович // І Междунар. междисциплинарная научн.-практ. конф. «Кинезитерапия в медицинской практике». Тез. конф. (Одесса, 13-14 сентября 2012 г.). − О., 2012. − С. 32 − 33.
6.    Кінезотерапія у комплексному лікуванні остеопорозу / О.М. Ігнатьєв, М.І. Турчин, Р.І. Сагідова, О.В. Засипкіна // І Междунар. междисциплинарная научн.-практ. конф. «Кинезитерапия в медицинской практике». Тез. конф. (Одесса, 13-14 сентября 2012 г.). − О., 2012. − С. 13 − 14.
7.    Коваленко О. Екстрапірамідні розлади. Паркінсонізм: [Лекція] / О. Коваленко, Н. Оводюк // Б-ка журн. «Сімейного лікаря та сімейної медсестри». − 2012. − № 4. − С. 38 − 45.
8.    Крайдашенко О.В. Проявления процессов оксидативного стресса у больных пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца: взаимосвязь с ишемией миокарда / О.В. Крайдашенко, А.В. Абрамов, М.А. Шальмина // Запорожский мед. журнал. − 2012. − № 5 (74). − С. 32 − 35. Ключевые слова: окислительная модификация белка, CD40L, оксидативный стресс, ишемия миокарда, супероксиддисмутаза, пожилой и старческий возраст. Відбиток № 8934.
9.    Педаченко Є.Г. Ускладнення та незадовільні результати застосування пункційної вертебропластики у хворих з неускладненими переломами хребців на фоні критичного остеопорозу / Є.Г. Педаченко, Л.А. Дзяк, Д.В. Овчаренко // Запорожский мед. журнал. − 2012. − № 5 (74). − С. 41 − 45. Ключові слова: критичний остеопороз, неускладнені переломи хребців, пункцій на вертебропластика, післяопераційні ускладнення.
10.    Сакович О.О. Плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою із різними типами гіпертрофії та дисфункції лівого шлуночка / О.О. Сакович, В.М. Жебель, Г.О. Вуколова // Вісн. Вінницьк. НМУ. − 2012. − Т. 16. − № 1. − С. 142 − 146. Ключові слова: гіпертонічна хвороба, натрійуретичні пептиди, жінки післяменопаузального віку. Відбиток № 8932.
11.    Сінгх О.О. Плазмові концентрації В- і С-натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з різною важкістю гіпертонічної хвороби / О.О. Сінгх, С.О. Степанець, В.М. Жебель // Вісн. Вінницьк. НМУ. − 2012. − Т. 16. − № 1. − С. 96 − 100. Ключові слова: В- і С-натрійуретичні пептиди, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, ренін-ангіотензин-альдостеронова система, жінки післяменопаузального віку. Відбиток № 8931.
12.    Стан мелатонінутворювальної функції епіфіза в людей похилого віку з порушеннями вуглеводного обміну / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, О.В. Бондаренко, В.О. Іщук // Ендокринологія. − 2012. − Т. 17. − № 1. − С. 37 − 44. Ключові слова: метаболічний синдром, цукровий діабет 2 типу, епіфіз, мелатонін, літній вік. Відбиток № 8933.