Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.

1.    Шевчук І.М. Хірургічне лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку / І.М. Шевчук, Р.Т. Кузенко, В.В. Протас // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 111 – 115. Ключові слова: гострий панкреатит, хворі похилого та старечого віку. Відбиток № 8936
2.   Применение препарата прокаин для профилактики преждевременного старения / Е.А. Турова, Е.И. Балабан, Н.И. Фадеева, А.В. Головач, Е.А. Теняева // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2012. – № 3. – С. 36 – 38. – ISSN 1681-3456.
3.    Атаман Ю.О. Дослідження еластичних властивостей артерій нижніх кінцівок в осіб похилого віку, хворих на тяжку артеріальну гіпертензію / Ю.О. Атаман // Укр. мед. альманах. – 2011. – Т. 14. – № 6. – С. 7 – 9.
4.    Опыт лечения переломов вертельной области у пациентов пожилого возраста с использованием системы Н и С / Д.В. Ивченко, А.В. Ивченко, Б.С. Рудой, А.А. Лубенец, Ю.Г. Юрис // Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2011. – № 4. – С. 75 – 77.
5.    Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта и фибрилляция предсердий / Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, А.Э. Дегтярёва, О.К. Кашанская // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2012. – № 1. – С. 21 – 28.
6.    Дворецкий Л.И. Пожилой больной с внебольничной пневмонией / Л.И. Дворецкий // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2012. – № 4 – 5. – С. 54 – 60.
7.    Матвієць Л.Г. Визначення компетентності сімейних лікарів в діагностуванні психоемоційних порушень та проведенні реабілітаційних заходів у пацієнтів літнього віку з соматичною патологією / Л.Г. Матвієць, Л.Ф. Матюха // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 5 – 10.
8.    Жебель В.М. Структурно-функціональні показники міокарда у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості, носіїв різних генотипів пероксисом проліфератор-активувальних рецепторів-гамма / В.М. Жебель, Г.В. Вільчинський, О.Л. Старжинська // Семейная медицина. – 2012. – № 4. – С. 49 – 53.
9.    Шарифова Ж.Р. Диагностическая значимость кольпоскопии в постменопаузальном периоде / Ж.Р. Шарифова, Э.М. Алиева // Практич. медицина. – 2011. – № 5. – С. 24 – 31.
10.    Дегенеративно-дистрофические заболевания опорно-двигательного аппарата у женщин в климактерии / В.В. Беспоясная, Т.А. Ермоленко, Е.А. Колоденко, Т.Н. Ямилова // Мед. реабілітація, курортол., фізіотерапія. – 2012. – № 3. – С. 52 – 55.
11.    Бабов К.Д. Ефективність застосування преформованих фізичних чинників у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на постменопаузальний метаболічний синдром / К.Д. Бабов, О.О. Якименко, С.В. Шведов // Мед. реабілітація, курортол., фізіотерапія. – 2012. – № 3. – С. 48 – 51.
12.    Клініко-патогенетичні аспекти преморбідного ожиріння, асоційованого з артеріальною гіпертензією, у хворих різних вікових груп / Т.А. Золотарьова, Т.В. Старчевська, Є.О. Косовєров, О.В. Футрук, Ю.Г. Циунчик // Мед. реабілітація, курортол., фізіотерапія. – 2012. – № 3. – С. 6 – 8.
13.    Бальнеотерапия в комплексном лечении структурно-функциональных изменений костной ткани у женщин в постменопаузе / В.В. Беспоясная, Т.А. Ермоленко, Е.А. Колоденко, Т.Н. Ямилова // Мед. реабілітація, курортол., фізіотерапія. – 2012. – № 2. – С. 23 – 25. – ISSN 2221-7983.
14.    Дарчинов В. Вікова макулярна дегенерація. Поворотний момент / В. Дарчинов // Б-ка журн. «Сімейного лікаря та сімейної медсестри». – 2012. – № 5 (38). – С. 68 – 73.
15.    Егоров Е.А. Эффективность корректирующей системы для зрения «Фокус» в профилактике и терапии «сухой» формы возрастной макулярной дегенерации / Е.А. Егоров, А.А. Гветадзе, Е.П. Виноградова // Вестн. офтальмологии. – 2012. – № 1. – С. 44 – 46.
16.    Иошин И.Э. Внутрикапсульное кольцо в хирургии катаракты при подвывихе хрусталика (опыт 15 лет имплантации) / И.Э. Иошин // Вестн. офтальмологии. – 2012. – № 2. – С. 45 – 48.
17.    Експериментальні моделі артеріальної гіпертензії / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, О.О. Нагорна, Т.І. Нагорна, М.І. Загородний, Р.С. Довгань // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 3. – С. 10 – 20.