Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.

1.    Артеріальна гіпертензія та синдром обструктивного апное-гіпопное сну: Настанова з артеріальної гіпертензії. – К., 2010. – С. 474 – 478.
2.    Артеріальна гіпертензія у похилому віці: Настанова з артеріальної гіпертензії. – К., 2010. – С. 376 – 388.
3.    Дзяк Г.В. Фібриляція передсердь / Г.В. Дзяк, О.Й. Жаріков. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-529-242-5.
4.    Коваленко В.М. Остеоартроз. Практична настанова. / В.М. Коваленко, О.П. Борткевич. – К.: Моріон, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-2066-31-9.
5.    Мєхова Л.В. Вплив факторів сезонної та соціальної природи у ранньому онтогенезі на схильність населення України до залежних від віку захворювань: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.03.03 «Нормальна фізіологія» / Л.В. Мєхова. – К., 2011. – 23 с.
6.    Настанова з артеріальної гіпертензії / За ред. В.М. Коваленко, Є.П. Свіщенко, Ю.М. Сіренка. – К.: Моріон, 2010. – 492 с. – ISBN 978-966-2066-33-3.
7.    Особливості клінічної симптоматики та хірургічного лікування гострого панкреатиту у хворих похилого та старечого віку / І.М. Шевчук, В.І. Пилипчук, Р.Т. Кузенко, В.В. Протас // Галицький лік. вісник. – 2012. – Т. 19, № 3. – С. 149 – 150.