Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)

ЖУРНАЛИ

1. European Heart Journal. – 2010. – Vol. 31, № 14.
2. European Heart Journal. – 2011. – Vol. 32, № 11.
3. Geriatria. – 2012. – № 2.
4. NATURE. – 2012. – Vol. 488, Issue 7414.
5. Population and development review. – 2012. – № 1.
6. ANTI-aging. – 2012. – № 2-3.
7. Артериальная гипертензия. – 2012. – № 4.
8. Ендокринологія. – 2012. – № 2.
9. Журнал Національної академії медичних наук України. – 2012. – Т. 18 (додаток).
10. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 8.
11. Клиническая медицина. – 2012. – № 8.
12. Lancet Neurology. – 2012. – № 6.
13. Ліки України. – 2012. – № 2 (158).
14. Medicine review. – 2012. – № 2.
15. Medicine review. – 2012. – № 3.
16. Medicine review. – 2012. – № 4.
17. Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 5.
18. Міжнародний медичний журнал. – 2012. – № 3.
19. НЕЙРО-News. – 2012. – № 6.
20. Новости медицины и фармации. – 2012. – № 420.
21. Практикуючий лікар. – 2012. – № 1.
22. Практична ангіологія. – 2012. – № 5-6.
23. Проблеми екології та медицини. – 2011. – № 3-4.
24. Проблеми екології та медицини. – 2011. – № 5-6.
25. Проблемы старения и долголетия. – 2012. – № 3.
26. Проблемы старения и долголетия. – 2012 (приложение).
27. Серце і судини. – 2012. – № 3.
28. Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 4.
29. Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 9.
30. Український вісник психоневрології. – 2012. – № 3.
31. Український журнал дерматології, венерології і косметології. – 2012. – № 3.
32. Український кардіологічний журнал. – 2012. – № 4.
33. Український кардіологічний журнал. – 2012 (додаток 1). – Матеріали ХІІІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 р.).
34. Український кардіологічний журнал. – 2012 (додаток 1). – Спільні рекомендації з реваскуляризації міокарда у хворих з ішемічною хворобою серця Асоціації кардіологів України, Асоціації інтервенційних кардіологів України та Асоціації серцево-судинних хірургів України.
35. Успехи геронтологии. – 2012. – № 2.

ГАЗЕТИ

36. АПТЕКА. – 2012. – № 37 (858) (24 сентября).
37. АПТЕКА. – 2012. – № 38 (859) (01 октября).
38. АПТЕКА. – 2012. – № 39 (860) (08 октября).
39. Новости медицины и фармации. – 2012. – № 15 (425) (сентябрь).

КНИГИ

40. Артеріальна гіпертензія: Оновлена та адаптована клінічна настанова заснована на доказах. – К., 2012. – 106 с.
41. Бічний аміотрофічний склероз: Наук.-метод. видання / Н.П. Волошина, О.В. Єгоркіна, А.В. Горбунков, І.К. Гапонов. – К., 2012. – 32 с. – ISBN 978-966-96458-7-6.
42. Бойчак М.П. Их путь в медицину начинался с Киево-Могилянской академии / М.П. Бойчак, Р.М. Лякина. – К.: Мединформ, 2011. – 329 с. – ISBN 978-966-409-096-1.
43. Виленский Ю. Жизнь в науке – наука в жизни.  Беседы с академиком Филиппом Николаевичем Серковым / Ю. Виленский, А. Шевко. – К.: Наукова думка, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-00-0843-0.
44. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості. Аналітично-статистичний посібник / Під ред. В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. – К., 2012. – 211 с.
45. Дисліпідемії: діагностика, профілактика та лікування: Метод. реком. / О.І. Мітченко, М.І. Лутай. – К., 2011. – 48 с.
46. Кінезітерапія в медичній практиці: Тези I Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Одеса, 13 – 14 вересня 2012 р.). – Одеса, 2012. – 102 с.
47. Коваленко В.Н. Остеоартроз. Практическое руководство / В.Н. Коваленко, О.П. Борткевич. – К.: Морион, 2003. – 448 с. – ISBN 966-7632-58X.
48. Лікування стабільної стенокардії: Метод. реком.. – К., 2012. – 28 с.
49. Матеріали XIII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 р.) // Укр. кардіологіч. журнал. – 2012. – Додаток 1. – 223 с.
50. Метаболическая терапия / под ред. В.Д. Ванханена, В.А. Марченко. – Донецк; СПб, 2010. – 198 с. – ISBN 978-966-2495-11-9.
51. Національна стратегія профілактики і лікування артеріальної гіпертензії і Україні / За ред. Р.В. Богатирьової, В.М. Коваленка. – К.: Моріон, 2012. – 120 с. – ISBN978-966-2066-45-6.
52. Ревенько І.Л. Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. Регіональні шляхи оптимізації медичної допомоги / І.Л. Ревенько, В.А. Гандзюк. – К., 2012. – 191 с. – ISBN 978-966-409-112-8.
53. Руководство по кардиологии / под ред. В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2008. – 1424 с. – ISBN 978-966-2066-09-8.
54. Серцево-судинні захворювання: рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред.. В.М. Коваленка, М.І. Лутая. – К.: Моріон, 2011. – 408 с. – ISBN 978-966-2066-40-1.
55. Сучасні стратегії діагностики і лікування серцево-судинних захворювань та їх імплементація в Україні: лекції Укр. кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / За ред.. В.М. Коваленка. – К., 2012. – 149 с.

АННОТАЦІЇ

56. Публикации российских авторов по старению (подборка аннотаций за 2011 год).
57. Публикации российских авторов по старению (подборка аннотаций за 2012 год).

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

58. № 8926. Бурчинский С.Г. Возможности нейропротекторов-антиоксидантов в неврологической практике / С.Г. Бурчинский // Consilium Medicum. – 2011. – № 6 (репринт). – С. 21 – 24.
59. № 8927. Бурчинский С.Г. Возможности препаратов – фармакологических регуляторов энергетического обмена в ангионеврологии / С.Г. Бурчинский // Consilium Medicum. – 2012. – Т. 6. – № 4 (репринт).
60. № 8928. Бородин В.И. Гопантеновая кислота в гериатрии и геронтопсихиатрии / В.И. Бородин, Е.В. Джинчарадзе // Consilium Medicum. – 2006. – Т. 8. – № 12 (репринт).
61. № 8929. Жердева Н.Н. Коррекция умеренных и лёгких проявлений тревожно-депрессивных состояний при сахарном диабете / Н.Н. Жердева // Діабет, ожиріння, метаболічний синдром. – 2012. – № 1 (репринт).
62. № 8930. Попович А.М. Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг / А.М. Попович, Р.І. Сопко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 20. – С. 110 – 113. Ключові слова: старіння населення, потреби, оцінювання потреб, планування послуг, неформальна мережа допомоги, формальна мережа допомоги.
63. № 8931. Сінгх О.О. Плазмові концентрації В- і С-натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з різною важкістю гіпертонічної хвороби / О.О. Сінгх, С.О. Степанець, В.М. Жебель // Вісн. Вінницьк. НМУ. − 2012. − Т. 16. − № 1. − С. 96 − 100. Ключові слова: В- і С-натрійуретичні пептиди, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, ренін-ангіотензин-альдостеронова система, жінки післяменопаузального віку.
64. № 8932. Сакович О.О. Плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою із різними типами гіпертрофії та дисфункції лівого шлуночка / О.О. Сакович, В.М. Жебель, Г.О. Вуколова // Вісн. Вінницьк. НМУ. − 2012. − Т. 16. − № 1. − С. 142 − 146. Ключові слова: гіпертонічна хвороба, натрійуретичні пептиди, жінки післяменопаузального віку.
65. № 8933. Стан мелатонінутворювальної функції епіфіза в людей похилого віку з порушеннями вуглеводного обміну / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, О.В. Бондаренко, В.О. Іщук // Ендокринологія. − 2012. − Т. 17. − № 1. − С. 37 − 44. Ключові слова: метаболічний синдром, цукровий діабет 2 типу, епіфіз, мелатонін, літній вік.
66. № 8934. Крайдашенко О.В. Проявления процессов оксидативного стресса у больных пожилого и старческого возраста с ишемической болезнью сердца: взаимосвязь с ишемией миокарда / О.В. Крайдашенко, А.В. Абрамов, М.А. Шальмина // Запорожский мед. журнал. − 2012. − № 5 (74). − С. 32 − 35. Ключевые слова: окислительная модификация белка, CD40L, оксидативный стресс, ишемия миокарда, супероксиддисмутаза, пожилой и старческий возраст.
67. Мищенко Т.С. Ородисперсный золмитриптан в лечении больных мигренью / Т.С. Мищенко, И.В. Реминяк, Н.Ш. Джандоева // НЕЙРО-News. – 2012. – № 6 (репринт).
68. Мурашко Н.К. Лечение посттравматического головокружения / Н.К. Мурашко, В.В. Яворский // НЕЙРО-News. – 2012. – № 6 (репринт).

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

69. Александрова Л.Н. Особенности возникновения и течения фибрилляции предсердий у пациентов различного возраста: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Л.Н. Александрова. – СПб, 2012. – 26 с.
70. Бахмутова Ю.В. Синдром падений у людей пожилого возраста с сахарным диабетом: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Ю.В. Бахмутова. – СПб, 2012. – 24 с.
71. Советкина Н.В. Клинико-морфологическая характеристика больных гломерулонефритом старше 60 лет: Автореф. дис. на соискание учёной степени к. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Н.В. Советкина. – СПб, 2012. – 26 с.
72. Страшнюк В.Ю. Структурно-функціональні характеристики політ енних хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophila melanogaster meig.: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. біол. н.: 03.00.15 – генетика / В.Ю. Страшнюк. – К., 2012. – 40 с.
73. Талан О.О. Цитогенетичні показники при спонтанному та радіаційно-індукованому соматичному хромосомному мутагенезі в осіб різного віку: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. біол. н.: 03.00.15 – генетика / О.О. Талан. – К., 2012. – 20 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ


74. Спосіб оцінки та корекції порушень кровотоку в слизовій оболонці шлунка у людей літнього віку / В.Б. Шатило, О.С. Багрій, Ю.В. Гавалко, О.В. Коркушко, О.М. Гриб. – К., 2012. – № 309. – Вип. 6. – 4 с.
75. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 22-23 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 28-к. – 4 с.
76. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 8-9 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 52-к. – 4 с.
77. АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ: уроки минулого та погляд у майбутнє: інформ. лист про проведення ІV британсько-українського симп. з анестезіології та інтенсивної терапії (Київ, 25-26 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 37-к. – 4 с.
78. БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТА – БЕЗПЕКА ЛІКАРЯ – БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: інформ. лист про проведення Першого національного конг. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 49-к. – 4 с.
79. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: сучасні аспекти використання рефлексотерапії: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 43-к. – 4 с.
80. СУЧАСНІ АСПЕКТИ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 90-річчю кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Київ, 15-16 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 36-к. – 4 с.
81. УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ: учора, сьогодні та завтра…: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 45-річчю Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала (Харків, 1-2 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 31-к. – 4 с.
82. ФАРМАКОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ НИРОК: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 18-19 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 47-к. – 4 с.