Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)

ЖУРНАЛИ

1.    EPDAPLUS. – 2012. – Issue 20.
2.    Gerontologie+Geriatrie. – 2012. – Band 45. – Heft 6.
3.    Geriatria. – 2012. – № 1.
4.    Population and development review. – 2012. – № 2.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 1 (72).
6.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012. – № 2 (73).
7.    Журнал Національної академії медичних наук України. – 2012. – № 2.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2012. – Т. 112. – № 7.
9.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 7.
10.    Кардиология. – 2012. – Т. 52. – № 8.
11.    Клиническая геронтология. – 2012. – № 5-6.
12.    Клиническая медицина. – 2012. – № 7.
13.    Кровообіг та гемостаз. – 2012. – № 1-2.
14.    Лікарська справа. – 2012. – № 1-2.
15.    Ліки України. – 2012. – № 5 (161).
16.    Ліки України плюс. – 2011. – № 3 (7).
17.    Medical Nature / Природная медицина. – 2012. – № 3 (11).
18.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 4 (50).
19.    Мистецтво лікування. – 2012. – № 1 (87).
20.    Нейрон-ревю. Тема номера «Дисфагия». – 2011. – № 4.
21.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 413.
22.    Практика управління медичним закладом. – 2012. – № 9.
23.    Проблемы старения и долголетия. – 2012. – № 2.
24.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 6.
25.    Терапевтический архив. – 2012. – Т. 84. – № 8.
26.    Український медичний часопис. – 2012. – № 4 (90).
27.    Фармацевтичний журнал. – 2011. – № 6.

ГАЗЕТИ

28.    АПТЕКА. – 2012. – № 32 (853) (20 августа).
29.    АПТЕКА. – 2012. – № 33 (854) (27 августа).
30.    АПТЕКА. – 2012. – № 34 (855) (3 сентября).
31.    АПТЕКА. – 2012. – № 35 (856) (10 сентября).
32.    АПТЕКА. – 2012. – № 36 (857) (17 сентября).
33.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 11 (421) (июнь).
34.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 12 (422) (июнь).
35.    Новости медицины и фармации. – 2012. – № 13-14 (423-424) (август).

КНИГИ

36.    Ванханен В.Д. Учение о питании. Т. 3. Культура питания: Избранные труды и научно-популярные публикации. – Донецк: Донеччина, 2007. – 456 с.
37.    Верхратський С.А. Історія медицини. – К.: Здоров’я, 2011. – 352 с. – ISBN 978-966-463-035-1.
38.    Бурдимухомедов Г. Лікарські рослини Туркменістану. Т. І. – Україна: Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2012. – 342 с.

АННОТАЦІЇ

39.    Публикации российских авторов по старению (подборка аннотаций за 2011 год).
40.    Публикации российских авторов по старению (подборка аннотаций за 2012 год).

ВІДБИТКИ/КСЕРОКОПІЇ

41.    № 8921. Кузнецова Л.П. Применение ДМВ-терапии и общей магнитотерапии у больных пожилого и старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью [Электронный ресурс] / Л.П. Кузнецова. – Режим доступа: http://www.madin.ru/informacija/stati
42.    № 8922. Применение в условиях поликлиники комплексной физиотерапии больным пожилого возраста с гипертонической болезнью / С.Г. Абрамович, Е.О. Коровина, Л.В. Волокитина, Э.М. Скорик // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2009. – № 1. – С. 10 – 13. Ключевые слова: артериальная гипертензия, магнитотерапия, фотохромотерапия, сердечно-сосудистая система, больные пожилого возраста.
43.   № 8923. Возможности физиотерапевтической коррекции вазомоторной функции эндотелия и микроциркуляции у больных артериальной гипертонией пожилого возраста / С.Г. Абрамович, Е.О. Коровина. И.А. Бердникова, Е.Н. Янчуковская // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2009. – № 4. – С. 16 – 18. Ключевые слова: артериальная гипертония, пожилой возраст, магнитотерапия, микроциркуляция, эндотелий.
44.    № 8924. Сінгх О.О. Особливості структурно-функціонального стану міокарда у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу, з урахуванням поліморфізму генів пероксидом проліфераторактивуючих рецепторів гамма / О.О. Сінгх // Вісн. морфології. – 2012. – Т. 18. – № 1. – С. 159 – 163. Ключові слова: ППАРγ, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність, післяменопаузальний вік.
45.    № 8925. Кравців В.В. Серцеві прояви токсичного зоба в пацієнтів похилого і старечого віку, які проживають у регіоні йодного дефіциту / В.В. Кравців, О.В. Шідловський, Н.Я. Гулька // Вісн. наук. досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 22 – 26. Ключові слова: токсичний зоб, йодний дефіцит, тахікардія, аритмія, ішемічна хвороба серця, тиреотоксичне ре моделювання, похилий та старечий вік.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

46.    Івчина Н.А. Ефективність та переносимість омега-3 поліненасичених жирних кислот у лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця після стентування: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.А. Івчина. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.
47.    Фролова І.В. Особливості вегетативних порушень та їх корекція у хворих на діабетичну нейропатію: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.15 – нервові хвороби / І.В. Фролова. – Харків, 2012. – 20 с.
48.    Приходько Н.П. Роль клініко-анамнестичних, запальних факторів в прогнозуванні перебігу ішемічної хвороби серця: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / Н.П. Приходько. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.
49.    Войтенко А.Г. Фармакологічне вивчення протигіпоксичної дії препарату Авеол: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / А.Г. Войтенко. – К., 2012. – 20 с.
50.    Клименко О.В. Експериментальне обґрунтування ефективності метаболітотропних препаратів при гемічній та гістотоксичній гіпоксіях: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. мед. н.: 14.03.05 – фармакологія / О.В. Клименко. – К., 2012. – 24 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ
(з перегляду за 20.08.2012 року)
51.    АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 22-23 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 28-к. – 4 с.
52.    АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ: уроки минулого та погляд у майбутнє: інформ. лист про проведення ІV британсько-українського симп. з анестезіології та інтенсивної терапії (Київ, 25-26 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 37-к. – 4 с.
53.    Інформ. лист про проведення ІІІ з’їзду ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ» (Київ, 27-28 вересня 2012 р.). – К., 2012. – № 2-к. – 4 с.
54.    МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНІСТА: сучасні аспекти використання рефлексотерапії: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 29-30 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 43-к. – 4 с.
55.    НЕЙРОІНФЕКЦІЇ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 19 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 42-к. – 4 с.
56.    НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. (Тернопіль, 24-25 вересня 2012 р.). – К., 2012. – № 44-к. – 4 с.
57.    СУЧАСНІ АСПЕКТИ АБДОМІНАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 90-річчю кафедри хірургії та проктології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Київ, 15-16 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 36-к. – 4 с.
58.    УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ФАРМАЦІЇ: інформ. лист про проведення VІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю з нагоди 10-річчя кафедри управління якістю та 20-річчя заснування Держ. наук.-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ МОЗ України (Харків, 12 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 39-к. – 4 с.
59.    УРОЛОГІЯ І НЕФРОЛОГІЯ: учора, сьогодні та завтра…: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 45-річчю Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала (Харків, 1-2 листопада 2012 р.). – К., 2012. – № 31-к. – 4 с.
60.    ФАРМАКОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ НИРОК: інформ. лист про проведення наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Чернівці, 18-19 жовтня 2012 р.). – К., 2012. – № 47-к. – 4 с.