Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.

1.    Безруков В.В. Фармакоекономічний аналіз в геріатричній клініці / В.В. Безруков, Ю.О. Гріненко, Л.П. Купраш // Лік. справа. – 2011. – № 5 – 6. – С. 126 – 130.
2.    Вікові особливості змін аргіназо-NO-синтазної системи в серці щурів в умовах адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням / А.В. Коцюруба, Ю.П. Коркач, С.О. Таланов та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2012. – Т. 58. – № 1. – С. 27 – 35.
3.    Корекція вікових порушень вмісту сфінголіпідів у тканинах щурів за допомогою інгібування кислої сфінгомієлінази / В.В. Гарькавенко, Г.В. Стороженко, О.М. Краснікова, Н.О. Бабенко // Фізіологіч. журнал. – 2012. – Т. 58. – № 1. – С. 56 – 60.
4.    Кузнецова С.М. Особенности нарушения сна у больных с инсультом / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Н.Н. Корженевская // Укр. неврологіч. журнал. – 2012. – № 1 (22). – С. 9 – 15.
5.    Титоренко І.Б. Лікування хворих на неходжкінську злоякісну лімфому похилого віку / І.Б. Титаренко, І.А. Крячок // Лік. справа. – 2011. – № 5 – 6. – С. 79 – 85.
6.    Шахова О.Г. Вплив хронічного обмеження калорійності раціону на вікові особливості орієнтувально-дослідницької поведінки щурів / О.Г. Шахова, О.М. Краснікова, Н.О. Бабенко // Фізіологіч. журнал. – 2012. – Т. 58. – № 1. – С. 61 – 67.
7.    Юров И.В. К вопросу нейропротекции в комплексной фармакотерапии пациентов с болезнью Паркинсона / И.В. Юров // Укр. неврологіч. журнал. – 2012. – № 1 (22). – С. 101 – 104.
8.    Kitani Kenichi. Drugs and the Ageing Liver // Life Chemistry Reports. – 1988. – Vol. 6. – P. 143 – 230. відбиток № 8816.