Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)

1.    V Национальный конгресс «Человек и лекарство» / В.В. Безруков, А.И. Дядык, Е.П. Свищенко и др. // Здоров’я України. – 2012. – № 2 (22). – С. 10 – 11.

2.   Головач Ю.И. Европейский конгресс по остеопорозу и остеоартриту: осмысление новых данных / Ю.И. Головач // Здоров’я України. – 2012. – № 2 (22). – С. 86 – 88.
3.    Питання експериментальної та клінічної медицини: Зб. статей. Вип.16, Т. 1. – Донецьк: ТОВ «Каштан», 2012. – 316 с.
4.    Питання експериментальної та клінічної медицини: Зб. статей. Вип. 16, Т. 2. – Донецьк: ТОВ «Каштан», 2012. – 432 с.
5.    Поворознюк В.В. Гіперурикемія та метаболічний синдром / В.В. Поворознюк, Г.С. Дубецька // Новости медицины и фармации. – 2012. – № 6 (404). – С. 16 – 18.
6.    Сотніков Д.Д. Клініко-діагностичні критерії диференційованого підходу до профілактичного лікування мігрені: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.15 «Нервові хвороби» / Д.Д. Сотніков. – Х., 2012. – 20 с.