Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)

1.    Андруша А.Б. Недифференцированная соединительнотканная дисплазия: особенности костного обмена и метаболизма соединительной ткани / А.Б. Андруша, А.В. Паровина // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 28 – 31.

2.    Бистрицька М.А. Остеопороз у пацієнтів із травматичною хворобою спинного мозку / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 25 – 28.
3.    Варнавський В. Хвороба Альцгеймера. Як сповільнити й запобігти розвитку захворювання / В. Варнавський // Здоров’я і довголіття. – 2012. – № 18 (1143). – С. 4 – 5.
4.    Григор’єва Н.В. Інформативність рентгеностеоденситометрії та її комбінації із FRAX в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді / Н.В. Григор’єва, Вас.В. Поворознюк, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 14 – 20.
5.    Дефіцит вітаміну D у пацієнтів із остеопорозом / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Т.В. Орлик, М.А. Бистрицька // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 24 – 27.
6.    Изменения структурно-функционального состояния костной ткани при гипертонической болезни у женщин в постменопаузе / В.В. Поворознюк, В.И. Коломиец, О.И. Нишкумай, Н.Б. Некрасова // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 21 – 24.
7.    Касинец С.С. Возможности ультразвукового исследования в диагностике раннего ревматоидного артрита / С.С. Касинец, Е.Б. Комарова, Т.В. Мещерякова // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 42 – 45.
8.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кістково-м’язова система та вік» (Луганськ, 26-27 жовтня 2011 р.) // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 60 – 85.
9.    Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Остеопороз: від дитинства до старості» (Харків, 13-14 березня 2012 р.) // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 54 – 97.
10.    Минасов Т.Б. Распространенность белково-энергетической недостаточности питания у пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных по поводу перелома проксимального отдела бедра/ Т.Б. Минасов, А.О. Гиноян, И.Б. Минасов // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 32 – 34.
11.    Моргулис М.В. Реализация вторичного остеопороза у больных хроническим панкреатитом и хроническим бронхитом / М.В. Моргулис, Н.М. Железнякова // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 46 – 49.
12.    Олійник В.А. Структурно-функціональний стан кісткової тканини на доброякісні новоутворення щитоподібної залози в процесі комбінованого радикального лікування / В.А. Олійник, В.В. Поворознюк, Г.М. Терехова // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 3. – С. 26 – 28.
13.    Олійник О.Б. Корекція порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок з тиреотоксикозом препаратами кальцію та алендронової кислоти / О.Б. Олійник, В.В. Поворознюк // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 34 – 41.
14.    Особенности показателей состояния костной ткани и функционирования тромбоцитарного звена гемостаза при экспериментальном моделировании  нарушений костной ткани / А.Н. Хвисюк, С.Б. Павлов, А.В. Гончарова и др. // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 35 – 37.
15.    Особливості лікування та ортопедичного забезпечення хворих при гострій стадії діабетичної нейроостеоартропатії / Р.О. Бобошко, І.С. Дондорєва, М.В. Зайцев та ін. // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 42 – 45.
16.    Остеопоротичні переломи в жінок старших вікових груп: зв»язок із віком, станом кісткової тканини та болем в спині / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.В. Григор»єва, Г.С. Дубецька // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 9 – 13.
17.   Поворознюк В.В. Деякі особливості діагностики та лікування хворих з остеоартрозом великих суглобів за наявності вітамін D- дефіцитних станів / В.В. Поворознюк, В.Я. Муц // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 50 – 53.
18.   Поворознюк В.В. Изучение эффективности и безопасности медицинского средства Гиалгель в лечении пациентов с остеоартрозом коленнях суставов II-III степени / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.В. Козицкая // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 3. – С. 44 – 57.
19.    Поворознюк В.В. Роль FRAX в прогнозировании риска переломов / В.В. Поворознюк, Н.В. Григорьева // Пробл. остеології. – 2012. – Т. 15. – № 1. – С. 3 – 15.
20.    Рентгеностеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді: vетод. реком. / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор’єва, Вас.В. Поворознюк, М.А. Гаркуша. – К., 2011. – 29 с.
21.    Рівень 25 (ОН) вітаміну D у дорослого населення різних регіонів України / В.В. Поворознюк, Н.І. Балацька, Ф.В. Климовицький та ін. // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 4. – С. 3 – 8.
22.    Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жителів Закарпатської області: нормативні дані / В.В. Поворознюк, В.М. Вайда, Н.І. Балацька, Н.І. Дзерович, Вас.В. Поворознюк, М.М. Деяк // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – №  3. – С. 3 – 6.
23.    Фактори ризику вертебрального больового синдрому в жінок постменопаузальному періоді / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, Н.В. Григор’єва, Н.І. Балацька // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 3. – С. 29 – 34.
24.   Хайдарова Ф.А. Тестостерон и качество жизни женщин / Ф.А. Хайдарова, С.С. Нигматова // Міжнар. ендокринологіч. журнал. – 2012. – № 2 (42). – С. 137 – 142.
25.    Экспериментальный остеопороз / В.В. Поворознюк, Н.В. Дедух, Н.В. Григорьева, И.В. Гопкалова. – К., 2012. – 228 с. – ISBN 978-966-8674-16-7
26.    Янковская Л.В. Возраст и страх упасть – независимые факторы риска падений / Л.В. Янковская, Е.Н. Кежун, И.В. Караульмо // Пробл. остеології. – 2011. – Т. 14. – № 3. – С. 35 – 38.