Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.

1.    Прокопюк О.С. Вплив імплантації кріоконсервованої хоріальної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів / О.С. Прокопюк, В.В. Чижевський, В.Ю. Прокопюк: V з’їзд трансплантологів України (Харків) // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 242 – 245. Ключові слова: хоральна тканина, імплантація, кріоконсервування, міокард, геронтологія. оттиск № 8841

  • Резюме: Досліджено вплив імплантації кріоконсервованої хоральної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів. Аналізували електрофізіологічні показники та морфологічну структуру міокарда після навантаження. Продемонстровано, що імплантація кріоконсервованої хоральної тканини підвищує функціональні та адаптаційні можливості міокарда після навантаження, що пояснюється відновленням структури міокардіоцитів та компонентів сполучної тканини міокарда.

2.    The aging: theory of the body stem-spaces depletion [Старение: теория истощения стволовых пространств тела] / O.L. Kukharchuk, V.V. Radchenko, B.M. Gandhi, A.B. Padma Priya, A.O. Kukharchuk, Amol P. Gitte [О.Л. Кухарчук, В.В. Радченко, Б.М. Ганджи, А.Б. Падма Прия, А.О. Кухарчук, Амол П. Гитте] // Медицина сегодня и завтра. – 2011. – № 1 – 2 (50 – 51). – С. 292 – 310. оттиск № 8842
Ключевые слова: стволовые клетки, стволовые пространства, иммунная система замены, старение, регенеративная медицина.

  • Резюме: В обзоре проанализирована основная информация о принципах и методах нового направления в лечении больных, именуемого регенеративной медициной, основная информация о стволовых пространствах организма, содержатся данные об истощении ресурсов стволовых клеток при старении и представлена собственная теория механизмов старения.

3.    Дроненко В.Г. Шляхи покращення реконструктивно-відновного лікування хворих похилого віку після операції Гартмана / В.Г. Дроненко: ХІІ з’їзд онкологів України. Мат. з’їзду (Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 року) // Клинич. онкология. – 2011. – Вып. 2 (СВ). – С. 96. оттиск № 8843
4.    Ковтун В.А. Ведение больных с лимфомами в пожилом возрасте / В.А. Ковтун, А.В. Чернобай: ХІІ з’їзд онкологів України. Мат. з’їзду (Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 року) // Клинич. онкология. – 2011. – Вып. 2 (СВ). – С. 161. оттиск № 8844
5.    Крячок І.А. Лікування хворих похилого віку на неходжкінські злоякісні лімфоми / І.А. Крячок, І.Б. Титоренко: ХІІ з’їзд онкологів України. Мат. з’їзду (Судак, АР Крим, 20-22 вересня 2011 року) // Клинич. онкология. – 2011. – Вып. 2 (СВ). – С. 163 – 164. оттиск № 8845
6.   Антофійчук Т.М. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у осіб похилого віку / Т.М. Антофійчук // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 58. оттиск № 8846
7.   Кравецький С.С. Раціональна антибіотикотерапія у осіб похилого віку при коморбідній патології / С.С. Кравецький, Т.В. Врублевський, О.Б. Квасницька // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 65 – 66. оттиск № 8847
8.    Стан когнітивних функцій у хворих на хворобу Паркінсона / Л.А. Горбаченко, О.Ю. Яремчук, Н.В. Васильєва, І.І. Білоус // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 166 – 167. оттиск № 8848
9.    Застосування музикотерапії у хворих літнього віку / Т.Г. Карвацька, С.Д. Савка, Л.М. Топало, Н.С. Карвацька, О.С. Юрценюк // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 169 – 170. оттиск № 8849
10.    Романюк І.О. Динаміка показників уваги та пам’яті у хворих на хворобу Паркінсона під впливом комплексного лікування / І.О. Романюк, О.Б. Яремчук // Хист. – 2012. – Вип. 14. – С. 176. оттиск № 8850
11.    Ткач Г.Ф. Вікові особливості структурно-функціонального стану кісток скелета тварин, які знаходилися в умовах впливу гіпоосмолярної гіпергідратації та динамічних фізичних навантажень / Г.Ф. Ткач // Таврич. медико-биологич. вестник. – 2012. – Т. 15. – № 1 (57). – С. 248 – 252.
Ключові слова: кістки, щури, фізичне навантаження, гіпоосмолярна гіпергідратадція, 60 білих щурів-самців молодого, репродуктивного та старечого віку.

  • Резюме: В работе выполнено исследование структурно-функционального состояния костей скелета белых крыс разного возраста, подвергшихся воздействию на организм тяжелой степени гипоосмолярной гипергидратации и которые в качестве корректора получали умеренные динамические физические нагрузки.