База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.

1.    Chronogenetics the inheritance of biological time / Luigi Gedda, Gianni Brenci. – U.S.A., 1978. – 214 p.
2.    Актуальные проблемы эргономики. Серия: Физиология человека и животных. Т.21. – М., 1978. – 107 с.
3.    Бабак О.Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от понимания механизмов развития заболевания к уменьшению клинических симптомов / О.Я. Бабак, Е.В. Колесникова // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 3 (65). – С. 32 – 38.
4.    Бабак О.Я. Гастроэнзофагеальная рефлюксная болезнь / О.Я. Бабак, Г.Д. Фадеенко. – К.: Интерфарма, 2000. – 175 с.
5.    Булгаков С.А. Альгинаты в купировании клинических проявлений диспепсии и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / С.А. Булгаков // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 1 (69). – С. 80 – 84.
6.    Бурчинский С.Г. Анксиолитики в кардиологической практике: новые возможности / С.Г. Бурчиснкий, О.Н. Кокшенева // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 36 – 40.
7.    Войтенко В.П. Ми і наше горе / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – ч. 47 (28 листопада – 4 грудня). – С. 10.
8.    Гарник Т.П. Особливості клінічних виявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння / Т.П. Гарник, Н.А. Мирзабаєва // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 4 (66). – С. 37 – 39.
9.    Горяйнова Л.К. Сезонная депрессия / Л.К. Горяйнова // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 78 – 80.
10.    Диетическая профилактика функциональных запоров и риска развития колоректального рака / Ж.Ж. Баймухамбетов, Д.С. Сексенбаев, Р.Т. Тажимурадов, Б.О. Аширов // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової  профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 – 12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С. 17 – 18.
11.    Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть 1 / Н.Б. Губергриц, О.А. Голубова, Г.М. Лукашевич, В.С. Рахметова // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 2 (70). – С. 99 – 103.
12.    Кравков М.П. Основи фармакології. Частина друга. – Х.: Держ. мед. вид-во, 1937. – 308 с.
13.    Кравков М.П. Основи фармакології. Частина перша. – Х.: Держ. мед. вид-во, 1937. – 308 с.
14.    Лазебник Л.Б. Лечение артериальной гипертонии у пожилых больных с патологией органов пищеварения / Л.Б. Лазебник, О.М. Михеева // Клин. геронтология. – 2011. – Т. 17. – № 1 – 2. – С. 3 – 7.
15.    Майкова Т.В. Відповідність типів реагування антиоксидантної системи з функціональним станом шлунка у хворих га ГЕРХ, поєднаною з ХОЗЛ / Т.В. Майкова, Т.М. Потапова // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 117 – 119.
16.    Онучина Е.В. Проспективное пятилетнее наблюдение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц пожилого и старческого возраста / Е.В. Онучина, В.В. Цуканов // Клин. геронтология. – 2010. – Т. 16. – № 1 – 2. – С. 34 – 38.
17.    Особливості морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / Г.Д. Фадеенко, В.Ю. Гальчінська, І.Е. Кушнір та ін. // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 5 (67). – С. 13 – 19.
18.    Применение кисломолочного продукта «Лактогеровит» для коррекции нарушений метаболизма у пожилых людей / О.В. Коркушко, Ю.Г. Григоров, Н.К. Коваленко, Т.М. Семесько, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко, Ю.В. Гавалко // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової  профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 – 12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. С. 136 – 138.
19.    Стан мікрофлори товстої кишки у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / В.М. Чорнобровий, І.Г. Палій, С.В. Заїка та ін. // Сімейна медицина. – 2007. – № 2. – С. 78 – 81.
20.    Степанов Ю.М. Шляхи оптимізації лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / Ю.М. Степанов, І.Я. Будзак, С.В. Косинська // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 2 (64). – С. 109 – 113.
21.    Фролова-Романюк Е.Ю. Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі цукрового діабету 2 типу / Е.Ю. Фролова-Романюк // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 6 (68). – С. 29 – 32.
22.    Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 – 12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – 311 с.
23.    Чернявский В.В. Коррекция секреторной и моторно-эвакуаторной функции желудка как краеугольный камень предупреждения рецидивов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / В.В. Чернявский // Сучасна гастроентерологія. – 2012. – № 1 (63). – С. 120 – 124.
24.    Чорнобровий В.М. Сучасні аспекти діагностики і фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / В.М. Чорнобровий, С.Г. Мелащенко // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 3 (71). – С. 92 – 99.
25.    Щербинина М.Б. ГЭРБ: двойные стандартные дозы ингибиторов протонной помпы в достижении комплаенса терапии (вопросы-ответы) / М.Б. Щербинина // Сімейна медицина. – 2011. – № 3 (СВ). – С. 119 – 122.
26.    Яцкевич О.Я. Пептична виразка гастродуоденальної зони, поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо- та мікроскопічні особливості / О.Я. Яцкевич, О.О. Абрагамович // Сучасна гастроентерологія. – 2013. – № 5 (73). – С. 38 – 44.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 3. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 4. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 8. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 9. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 14. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 15. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 16. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 23. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 24. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 27. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 28. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 30. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 31. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 33. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 34. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 35. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 36. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 37. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 39. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 40. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 43. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 44. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 45. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 48. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 49. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 50. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 55. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 56. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 59. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 60. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 65. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 66. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 69. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 70. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 73. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 74. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 76. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 78. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 79. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 80. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 84. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 85. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 86. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 90. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 91. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 92. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 93. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 98. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 99. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 104. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 105. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 108. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 109. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 110. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 114. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 116. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 118. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 119. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 120. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 125. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 126. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 127. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 141. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.