База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Артериальная гипертензия. – 2013. – № 5.
2.    Архів клінічної медицини. – 2013. – № 2.
3.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2013. – № 5.
4.    Кардиология. – 2013. – № 11.
5.    Клиническая медицина. – 2013. – № 10.
6.    Клиническая онкология. – 2011. – № 2.
7.    Клиническая онкология. – 2011. – № 3.
8.    Клиническая онкология. – 2011. – № 4.
9.    Клиническая онкология. – 2012. – № 5 (1).
10.    Клиническая онкология. – 2012. – № 6 (2).
11.    Клиническая онкология. – 2012. – № 7 (3).
12.    Клиническая онкология. – 2012. – № 8 (4).
13.    Клиническая онкология. – 2013. – № 1 (9).
14.    Клиническая онкология. – 2013. – № 2 (10).
15.    Клиническая онкология. – 2013. – № 3 (11).
16.    Лабораторна діагностика. – 2013. – № 2.
17.    Лабораторна діагностика. – 2013. – № 3.
18.    Medical Nature. – 2013. – № 3-4.
19.    Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 1.
20.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 474. Тема номера: Неврология.
21.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2013. – № 6 (12) (грудень).
22.    Поликлиника. – 2013. – № 4.
23.    Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 5.
24.    Серце і судини. – 2013. – № 4.
25.    Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 2-3.
26.    Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 4.
27.    Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 3.
28.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2013. – № 4.
29.    Український неврологічний журнал. – 2013. – № 4.
30.    Успехи геронтологии. – 2013. – № 3.
31.    ІНСУЛЬТ. Антологія питання: Додаток до журналу «Судинні захворювання головного мозку». – 2013. – Вип. 3.
32.    STOP Інсульт: Додаток до журналу «Судинні захворювання головного мозку». – 2013. – Вип. 3.

ГАЗЕТИ

33.    АПТЕКА. – 2013. – № 46 (917) (25 ноября).
34.    АПТЕКА. – 2013. – № 47 (918) (2 декабря).
35.    АПТЕКА. – 2013. – № 48 (919) (9 декабря).
36.    Здоров’я України. – 2013. – № 3-4 (23-24). Тематичний випуск: Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.
37.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 17 (471).
38.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 18 (472).

КНИГИ

39.    № 20043-u – Chronogenetics. The Inheritance of Biological Time / Luigi Gedda, Gianni Brenci. – 1978. – 214 h. – ISBN 0-398-03641-1.
40.    № 22995 – Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. І Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11-12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – 311 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

41.    БЕЛЬЧІНА Ю.Б. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку метаболічної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет І типу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.14 – ендокринологія / Ю.Б. Бельчіна. – К., 2013. – 20 с.
42.    ГЕЛЬМЕДОВА М.М. Особливості прогресування коронарного атеросклерозу та перебігу ішемічної хвороби серця після аорто-коронарного шунтування у хворих з цукровим діабетом 2 типу за результатами річного спостереження: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. мед. н.: 14.01.11 – кардіологія / М.М. Гельмедова. – К., 2013. – 18 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

43.    № 9035. Вплив антропометричних показників на клінічний перебіг остеоартрозу колінних суглобів у пацієнтів старших вікових груп / Н.В. Григор’єва, В.В. Поворознюк, Г.М. Гриценко, С.П. Крочак // Практич. медицина. – 2012. – № 5. – С. 70 – 77. Ключові слова: остеоартроз, гонартроз, антропометричні показники, функціональна активність, індекс маси тіла, старші вікові групи.
44.    № 9036. Боженко Н.Л. Сучасні підходи до диференційної діагностики та лікування когнітивних розладів: хвороба Альцгеймера / Н.Л. Боженко, Н.В. Малярська // Практич. медицина. – 2012. – № 6. – С. 162 – 168.
45.    № 9037. Дроненко В.Г. Хоспіс та етичні аспекти евтаназії / В.Г. Дроненко // Biomedical and biosocial anthropology. – 2013. – № 20. – С. 171 – 174.
46.    № 9038. Смалюх О.З. Остеопороз: що потрібно знати лікарю-практику (огляд літератури) / О.З. Смалюх // Буковинський мед. вісник. – 2013. – № 2. – С. 168 – 171.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 3. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 6. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 7. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 11. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 12. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 17. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 18. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 19. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 26. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 27. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 30. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 31. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 33. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 34. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 36. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 37. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 38. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 39. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 42. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 43. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 46. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 47. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 48. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 51. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 52. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 53. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 58. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 59. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 62. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 63. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 68. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 69. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 72. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 73. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 76. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 77. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 79. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 81. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 82. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 83. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 87. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 88. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 89. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 93. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 94. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 95. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 96. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 101. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 102. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 107. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 108. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 111. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 112. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 113. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 117. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 119. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 121. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 122. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 123. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 128. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 129. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 130. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 144. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.