База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.

1.    V Конгрес серцево-судинних хірургів України і Польщі «Актуальні питання серцево-судинної хірургії», присвяч. 100-річчю з дня народження акад. М.М. Амосова // Клініч. хірургія. – 2013. – № 7. – С. 78 – 79.
2.    Академіку М.М. Амосову – 100 років // Офтальмологич. журнал. – 2013. – № 5. – С. 101 – 103.
3.    Амосов М. Експеримент: звіт за 8 років // Вісн. НАН України. – 2002. – № 5.
4.    Амосов М. Жити за заповідями – це безпрограшно // Вісн. НАН України. – 2002. – № 1.
5.    Амосов М.М. Не експеримент, а життя // Вісн. НАН України. – 2003. – № 1.
6.    Бездетко П.А. Применение статинов и фибратов как стабилизаторов прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом ІІ типа / П.А. Бездетко, С.М. Аджадж, Е.Н. Ильина // Офтальмологич. журнал. – 2013. – № 5. – С. 34 – 40.
7.    Бойко А. Сто років Амосову / А. Бойко. – 2013. – без в/д. – 19 с.
8.    Влияние препарата Глиатилин на нейропсихологические и нейрофизиологические показатели при синдроме умеренных когнитивных нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Бачинская, И.В. Покровенко, Е.В. Демченко и др. [О.О. Копчак, В.А. Холин] // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 4. – С. 94 – 102.
9.    Ермолова Ю.В. 2013 г. объявлен годом Николая Амосова в области медицины / Ю.В. Ермолова // Укр. мед. часопис. – 2013.
10.    Кир’ян Т.І. Кібернетичний підхід М.М. Амосова як шлях до розвитку інноваційних технологій у процесі медичної освіти / Т.І. Кир’ян // Вісн. Черкаськ. ун-ту. – 2012. – Вип. 216. – Ч. 1. – С. 46 – 48.
11.    Книшов Г.В. Колектив Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова продовжує справу вчителя і засновника (до 100-річчя з дня народження М.М. Амосова) / Г.В. Книшов, В.Б. Максименко // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наук. пр. Асоц. серцево-судинн. хірургів України. – 2013. – Вип. 21. – С. 9 – 12.
12.    Книшов Г.В. Слово про академіка М.М. Амосова (до 100-річчя з дня народження) / Г.В. Книшов // Серцево-судинна хірургія. Щорічник наук. пр. Асоц. серцево-судинн. хірургів України. – 2013. – Вип. 21. – С. 3 – 8.
13.    Микола Амосов: біографія, увічнена у книзі // Мистецтво лікування. – 2010. – № 2. – С. 98.
14.    Міщиха Л.П. Психолого-біографічний аналіз творчого потенціалу Миколи Амосова / Л.П. Міщиха // Пробл. заг. та педагогіч. психології. Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка. – 2010. – Т. ХІІ. – Ч. 1. – С. 381 – 393.
15.   Н.М. Амосов: автопортрет. К 95-летию со дня рождения // Серце і судини. – 2009. – № 1. – С. 8 – 17.
16.    Пасечников С.П. Питание и здоровье мужчин / С.П. Пасечников // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2013. – № 3. – С. 36 – 44.
17.    Перший досвід використання в Україні глибинної мозкової стимуляції при лікуванні хвороби Паркінсона / К.Р. Костюк, А.О. Попов, Ю.М. Медведєв та ін. [Я.П. Зінькевич, М.М. Шевельов, С.М. Дічко] // Укр. неврологіч. журнал. – 2013. – № 4. – С. 36 – 43.
18.    Спирина Ю.С. К столетию основателя кардиохирургии Н.М. Амосова: [электронный ресурс] / Ю.С. Спирина.
19.    Трахтенберг И. Эпоха Амосова. Слово о незабвенном человеке в год его столетия / И. Трахтенберг // Зеркало недели. – 2013. – № 1 (11 января).
20.    Трахтенберг И.М. Уроки мудрого Амосова. К 100-летию со дня рождения / И.М. Трахтенберг // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 10 (461).
21.    Хірург, творець, мислитель (до 100-річчя з дня народження М.М. Амосова): бібліографічний покажчик / За ред. Н.О. Собко. – Дніпропетровськ: ДОНМБ, 2013. – 68 с.
22.    Энциклопедическое исследование о жизни и деятельности выдающегося хирурга современности Н.М. Амосова / Подгот. Ю. Виленский // Серце і судини. – 2010. – № 1. – С. 113 – 116.
23.    Яловський Б. Микола Амосов – людина-легенда: [електронний ресурс] / Б. Яновський.

Інші публікації:

 1. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 2. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 4. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 7. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 8. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 12. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 13. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 18. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 19. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 20. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 27. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 28. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 31. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 32. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 34. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 35. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 37. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 38. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 39. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 40. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 43. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 44. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 47. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 48. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 49. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 52. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 53. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 54. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 59. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 60. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 63. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 64. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 69. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 70. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 73. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 74. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 77. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 78. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 80. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 82. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 83. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 84. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 88. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 89. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 90. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 94. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 95. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 96. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 97. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 102. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 103. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 108. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 109. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 112. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 113. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 114. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 118. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 120. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 122. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 123. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 124. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 129. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 130. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 131. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 145. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 148. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.