База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.

1.    Артеріальна гіпертензія у пацієнтів літнього віку: практичні аспекти лікування // Практич. ангіологія. – 2013. – № 3. – С. 5 – 11.
2.    Бабенко Н.А. Роль кислой сфингомиелиназы в нарушении инсулин-индуцированного поглощения глюкозы мышечной тканью в старости / Н.А. Бабенко, О.А. Тимофийчук // Пробл. ендокринної патології. – 2013. – № 3. – С. 75 – 81.
3.    Беликова М.В. Изменение содержания катехоламинов в плазме крови у людей при старении и болезни Паркинсона / М.В. Беликова, Г.В. Лукьянцева, В.А. Пастухова // Укр. мед. альманах. – 2013. – № 2. – С. 108 – 110.
4.    Влияние комплексного физиотерапевтического лечения на функциональные резервы механизмов регуляции у пожилых больных с обменно-дистрофическим остеоартрозом / Т.И. Долганова, Е.А. Карасев, Т.Ю. Карасева и др. [В.Н. Ирьянова, М.А. Худяева] // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 5. – С. 30 – 33.
5.    Влияние физиотерапии на психологический статус женщин с климактерическим синдромом / Т.А. Айвазян, В.П. Зайцев, О.В. Ярустовская, Т.А. Языкова // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2013. – № 4. – С. 32 – 34.
6.    Гусєва С.А. Анемія з порушенням метаболізму заліза у осіб похилого віку: проблеми діагностики і терапії / С.А. Гусєва // Укр. журн. гематол. та трансфузіології. – 2013. – № 2. – С. 21 – 26.
7.    Значення супресії функції яєчників у лікуванні хворих на рак молочної залози у пременопаузі / І.Б. Щепотін, О.С. Зотов, Р.В. Любота, І.І. Любота // Клініч. ендокринол. та ендокринна хірургія. – 2013. – № 1. – С. 26 – 33.
8.    Зозуля В.В. Метаболічна терапія в геріатричній кардіології (фармако-епідеміологічне дослідження) / В.В. Зозуля, І.С. Чекман // Фармакол. та лік. токсикологія. – 2012. – № 4. – С. 67 – 71.
9.    Клименко В.І. Кадровий потенціал організації медичного обслуговування населення похилого та старечого віку з розладами психіки та поведінки в умовах перехідного періоду реформування загальної системи охорони здоров’я / В.І. Клименко // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 4. – С. 158 – 161.
10.    Когнітивні розлади в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря / О.Р. Дукова, В.В. Бугерук, І.С. Лисий та ін. [Ю.В. Прокопчук, О.В. Найдьонова, С.І. Дрібна, С.М. Олійник, Г.В. Лагутіна, В.В. Саморуков] // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 165.
11.    Комплексна програма з профілактики судинної деменції / О.Р. Пулик, В.І. Смоланка, І.В. Чопей, М.В. Гирявець // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 147 – 148.
12.    Корнюхина Е.Ю. Методы медицинской реабилитации болезни Паркинсона / Е.Ю. Корнюхина // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2013. – № 4. – С. 21 – 24.
13.    Кузнецов В.В. Состояние помощи пациентам с ДГПЖ в урологическом стационаре городской больницы / В.В. Кузнецов // Урологія. – 2013. – № 1. – С. 15 – 22.
14.    Левада О.А. Особенности дисмнестических нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции по данным ТІМЕ-теста / О.А. Левада // Мед. психология. – 2013. – № 2. – С. 44 – 51.
15.    Матвієць Л.Г. Медична реабілітація пацієнтів похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою в практиці сімейного лікаря / Л.Г. Матвієць, Н.Г. Лерман, Г.Ю. Галичанська // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 169.
16.    Международные эксперты в помощь украинским женщинам элегантного возраста // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7. – С. 66 – 67.
17.    Новітні принципи діагностики та лікування вікової дегенерації макули / Н.В. Пасєчнікова, А.Р. Король, О.С. Задорожний та ін. [Т.Б. Кустрин, І.О. Насінник] // Офтальмологич. журнал. – 2013. – № 4. – С. 93 – 109.
18.    Особливості терапії артеріальної гіпертензії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом / В.М. Ждан, Є.М. Кітура, О.Є. Кітура та ін. [М.Ю. Бабаніна, М.В. Ткаченко] // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 165 – 166.
19.    Пикалова М.В. Повышенная гравитация и трансцеребральная низкочастотная электротерапия у женщин с климактерическим синдромом / М.В. Пикалова // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 6. – С. 33 – 37.
20.    Применение физических факторов и липосомального покрытия «Фламена» при трофических язвах у пожилых больных хронической венозной недостаточностью / Х.А. Абдувосидов, Д.В. Матвеев, А.С. Снигоренко и др. [В.К. Шишло, В.В. Горлов, А.Н. Кузнецов] // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 6. – С. 16 – 21.
21.    Профилактика послеоперационных гнойно-септических осложнений при пролапсе гениталий у женщин перименопаузального возраста / И.Е. Рогожина, У.В. Столярова, Н.Ф. Хворостухина, Н.Н. Степанова // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 7. – С. 68 – 72.
22.    Рубченкова С.А. Интерференционные токи и подводный душ-массаж в коррекции климактерических расстройств у женщин в периоде перименопаузы / С.А. Рубченкова, О.В. Ярустовская // Физиотерапия, бальнеология, реабилитация. – 2012. – № 5. – С. 36 – 40.
23.    Стан реґіонарного кровообігу тканин ротової порожнини в осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування / В.О. Пономаренко, Ю.І. Силенко, М.В. Хребор, Т.А. Хміль // Укр. стоматологіч. альманах. – 2013. – № 5. – С. 81 – 84.
24.    Терапия остеопороза у мужчин. Рекомендации Американского общества эндокринологов – 2012 // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2013. – № 2. – С. 26 – 28.
25.    Тодоріко Л.Д. Дискусійні питання щодо механізмів розвитку поліморбідності при хронічних обструктивних захворюваннях легенів у осіб літнього та старечого віку / Л.Д. Тодоріко // Клініч. імунол., алергол., інфектологія. – 2013. – № 5. – С. 41 – 45.
26.    Труфанов Е.А. Патология вегетативной нервной системы у больных болезнью Паркинсона / Е.А. Труфанов // Укр. журн. клініч. та лаб. медицини. – 2012. – № 4. – С. 18 – 22.
27.    У пошуках нових підходів до лікування безсоння та приливів як симптомів менопаузи // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 6. – С. 62 – 63.
28.    Ярема Н.І. Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією у пацієнток з ессенціальною артеріальною гіпертензією у постменопаузальний період / Н.І. Ярема // Семейная медицина. – 2013. – № 4. – С. 85 – 87.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.
 2. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 3. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 5. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 8. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 9. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 13. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 14. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 19. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 20. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 21. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 28. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 29. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 32. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 33. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 35. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 36. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 37. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 38. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 39. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 40. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 41. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 44. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 45. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 48. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 49. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 50. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 53. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 54. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 55. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 60. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 61. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 64. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 65. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 70. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 71. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 74. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 75. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 78. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 79. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 81. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 83. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 84. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 85. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 89. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 90. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 91. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 95. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 96. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 97. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 98. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 103. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 104. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 109. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 110. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 113. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 114. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 115. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 119. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 121. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 123. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 124. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 125. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 130. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 131. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 132. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 146. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 148. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 149. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.