База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р. (друга частина)

1.    Авров М.В. Влияние мануальной терапии на умеренные когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга / М.В. Авров, А.В. Коваленко, Д.А. Болотов // Мануальная терапия. – 2013. – № 2 (50). – С. 48 – 58.
2.    Бур’янов О.А. Особливості патогенезу, сучасні аспекти діагностики і лікування комплексного реґіонарного больового синдрому / О.А. Бур’янов, Т.М. Омельченко, В.В. Котюк // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 19 – 27.
3.    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): новый шаг в лечении болезни XXI века // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 98.
4.    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь как мультидисциплинарная патология / М.А. Осадчук, А.А. Свистунова, М.М. Осадчук, Н.Н. Николаенко // Поликлиника. – 2013. – № 4 (3). – С. 88 – 96.
5.    Геморрагический инсульт // см. Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 2 – 3.
6.    Забаровский В.К. Мануальная терапия как метод улучшения корковой сенсомоторной интеграции при вертеброгенных цервикоторакальных болевых синдромах / В.К. Забаровский, Л.Н. Анацкая, Т.В. Свинковская // Мануальная терапия. – 2013. – № 2 (50). – С. 3 – 8.
7.    Заздравнов А.А. Остеопенія та гастроезофагеальний рефлекс у хворих на ревматоїдний артрит у світлі концепції кластеризації позасуглобових проявів / А.А. Заздравнов, Л.М. Пасиєшвілі // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 4 (50). – С. 56 – 59.
8.    Застосування плазмаферезу в комплексній терапії хворих на псоріатичний артрит / О.І. Мітченко, Л.Г. Воронов, М.Г. Ілляш та ін. // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 72 – 74.
9.    Зозуля В.В. Проблеми поліморбідності в геріатричній клініці / В.В. Зозуля // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 39 – 41.
10.    Ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична реабілітація). Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Витяг: Розділи, що стосуються реабілітації пацієнтів після інсульту // Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 1. – С. 3 – 10.
11.    Мінеральна щільність та якість кісткової тканини у жінок із ревматоїдним артритом / В.В. Поворознюк, Д.Ханс, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 3 (53). – С. 83 – 88.
12.    Нейрогенная дифференцировка стволовых клеток. – К., 2005. – 368 с. – ISBN 966-7769-41-0.
13.    Опыт применения ударно-волновой терапии в лечении миофасциальных болевых синдромов / Н.И. Бодня, В.Н. Проценко, В.Г. Марихин, С.А. Ободовский // Мануальная терапия. – 2013. – № 3 (51). – С. 76 – 82.
14.    Применение радиальной ударно-волновой терапии в лечении болевых синдромов в неврологии / М.В. Сикорская, Н.И. Бодня, Ю.К. Ременюк, В.Г. Марихин // Судинні захворювання головного мозку. – 2013. – № 1. – С. 22 – 25.
15.    Применение спирулины в медицинской практике / Л.П. Купраш, Т.Н. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, С.А. Гударенко и др. // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 36 – 38.
16.    Проблеми радіаційної медицини та радіобіології: Зб. наук. пр. Вип.17. – К.: «ДІА», 2012. – 463 с.
17.    Ребров Б.О. Дезадаптивне реагування на хворобу та його вплив на динаміку больового синдрому у пацієнтів із псоріатичним артритом / Б.О. Ребров, І.І. Благініна, О.О. Реброва // Укр. ревматологіч. журнал. – 2012. – № 3 (49). – С. 67 – 71.
18.    Рингач Н.О. Нерівності впливу екологічних ризиків на здоров’я в різні вікові періоди / Н.О. Рингач // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 7 – 12.
19.    Роговий Ю.Є. Патофізіологія вікових особливостей функцій нирок за умов надлишку і дефіциту іонів натрію при сулемовій нефропатії / Ю.Є. Роговий, К.В. Слободяк, Л.О. Філіпова. – Чернівці: БДМУ, 2013. – 199 с.
20.    Филатова А.Е. Основные принципы обработки медицинских и медико-биологических данных в научных исследованиях / А.Е. Филатова // Наук. журн. МОЗ України. – 2013. – № 2 (3). – С. 130 – 135.
21.    Чепелевська Л.А. Динаміка смертності населення України на сучасному етапі: регіональний аспект / Л.А. Чепелевська, Ю.Б. Ященко // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 2 (26). – С. 30 – 34.
22.    Чепелевська Л.А. Особливості смертності населення України від окремих хвороб органів травлення / Л.А. Чепелевська, А.А. Крапівіна // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 1 (25). – С. 54 – 58.
23.    Шатило В.Б. До 105-річчя від дня народження академіка Дмитра Федоровича Чеботарьова (17.09.1908 – 11.07.2005) / В.Б. Шатило // Вісн. Наук. мед. тов. геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 2 (вересень-жовтень). – С. 1 – 3.
24.    Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В. Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська. – К.: Логос, 2006. – 752 с. – ISBN 966-581-742-6.
25.    Ященко Ю.Б. Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект) / Ю.Б. Ященко, Н.Ю. Кондратюк // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – № 1 (25). – С. 20 – 27.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.
 3. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 4. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 6. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 9. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 10. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 14. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 15. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 20. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 21. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 22. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 29. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 30. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 33. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 34. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 36. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 37. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 39. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 40. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 41. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 42. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 45. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 46. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 49. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 50. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 51. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 54. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 55. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 56. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 61. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 62. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 65. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 66. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 71. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 72. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 75. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 76. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 79. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 80. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 82. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 84. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 85. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 86. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 90. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 91. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 92. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 96. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 97. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 98. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 99. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 104. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 105. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 110. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 111. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 114. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 115. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 116. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 120. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 122. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 124. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 125. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 126. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 131. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 132. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 133. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 147. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 148. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 149. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 150. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.