База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)

1.    Воронін К.О. Особливості патології органів травлення у хворих похилого та старечого віку і ефективність їх лікування / К.О. Воронін // Гастроентерологія. – 2013. – № 3 (47). – С. 56 – 59.
2.    Губергріц Н.Б. Діагностичне значення сонографії та допплерографії черевної аорти та її гілок у хворих похилого та старечого віку із хронічним холециститом та функціональними закрепами / Н.Б. Губергріц, К.О. Воронін // Гастроентерологія. – 2012. – Вип. 46. – С. 248 – 252. Відбиток № 9011.
3.    Клименко В.І. Концептуальні напрямки оптимізації психіатричної допомоги населенню похилого та старечого віку / В.І. Клименко, А.Ю. Діхтяр // Запорожский мед. журнал. – 2013. – № 1. – С. 32 – 34. Відбиток № 9016.
4.    Козовий Р.В. Цитогенетичні показники функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у довгожителів Івано-Франківської області / Р.В. Козовий, Р.І. Багриновський // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 2. – С. 78 – 82.
5.    Крайдашенко О.В. Патогенетическое значение sСD40L у пациентов пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения: альтернатива С-реактивному белку / О.В. Крайдашенко, М.А. Шальмина // Запорожский мед. журнал. – 2013. – № 1. – С. 35 – 38.
6.    Левада О.А. Нарушения повседневного функционирования на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции / О.А. Левада // Арх. психіатрії. – 2013. – № 2. – С. 61 – 71. Відбиток № 9013.
7.    Неишемическое повреждение миокарда у женщин в перименопаузе / В.И. Волков, А.С. Исаева, М.Н. Вовченко и др. [Т.Н. Бондарь, О.В. Ткаченко] // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 74 – 79.
8.    Педаченко Ю.Є. Клінічні прояви стенозу поперекового відділу хребтового каналу у осіб старших вікових груп / Ю.Є. Педаченко, О.П. Красиленко // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту. Серія «Медицина. – 2012. – № 2. – С. 50 – 58. Відбиток № 9012.
9.    Перцов В.І. Перспективи лікування тяжкої краніоабдомінальної травми у постраждалих літнього віку / В.І. Перцов, Д.С. Івахненко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 145 – 146.
10.    Петров Е.Е. Некоторые особенности лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у лиц пожилого и старческого возраста / Е.Е. Петров, Ю.М. Казаков, Н.И. Чекалина // Вісн. пробл. біології і медицини. – 2013. – Вип. 1. – Т. 1. – С. 11 – 15.
11.    Пролонгированная санация брюшной полости в комплексе лечения абдоминального сепсиса у больных пожилого и старческого возраста / Лупальцов В.И., А.И. Ягнюк, К.А. Вандер, Р.С. Ворощук // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 119 – 120.
12.    Синергізм дії вітаміну D3 та метиленбісфосфонової кислоти в регуляції мінерального обміну за експериментального дисфункціонального остеопорозу / В.М. Рясний, О.М. Великий, О.В. Калашніков, І.О. Шиманський // Мед. хімія. – 2012. – № 4. – С. 12 – 18. Відбиток № 9015.
13.    Труднощі діагностики атипового перебігу гострого панкреатиту у хворих похилого віку / Г.В. Буренко, М.М. Стець, В.Р. Антонов та ін. [В.М. Перепадя, А.О. Собко] // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3. – С. 133 – 134.
14.    Ярема Н.І. Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом / Н.І. Ярема // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 2. – С. 9 – 12.
15.    Ярема Н.І. Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді / Н.І. Ярема // Вісн. наук. досліджень. – 2013. – № 3. – С. 12 – 15. Відбиток № 9014.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 2. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 3. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 10. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 11. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 14. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 15. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 17. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 18. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 20. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 21. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 22. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 23. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 26. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 27. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 30. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 31. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 32. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 35. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 36. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 37. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 42. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 43. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 46. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 47. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 52. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 53. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 56. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 57. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 60. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 61. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 63. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 65. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 66. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 67. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 71. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 72. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 73. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 77. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 78. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 79. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 80. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 85. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 86. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 91. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 92. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 95. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 96. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 97. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 101. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 103. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 105. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 106. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 107. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 112. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 113. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 114. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 128. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.