База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.

1.    «Чем лечить суицид? Придумать легко, но надо же еще и проверить» // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15 (466). – С.20 – 21.
2.    Antioxidant and antitumor effects of C60 fullerene on lewis lung carcinoma model / S. Prylutska, I. Grynyuk, P. Klymenko и др. // Carbon Nanomaterials: Structure and Properties. 2nd Ukrainian – French School – Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine 16th – 20th  September, 2013). – Р. 84 – 85.
3.    Carbon Nanomaterials: Structure and Properties. 2nd Ukrainian – French School – Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine 16th – 20th September, 2013). – 88 p.
4.    Бондаренко О.В. Дисфункція ендотелію у пацієнтів похилого віку з гіпертонічною хворобою та інсулінорезистентністю і участь пінеальної залози в розвитку цих порушень / О.В. Бондаренко // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 63 – 67.
5.    Вікові та гендерні особливості пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, в умовах створення реєстрів малих міст України / В.К. Тащук, Т.О. Ілащук, Н.А. Турубарова-Леунова, І.І. Ілащук // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 85 – 87.
6.    Возрастные особенности церебральной гемодинамики в условиях нормобарической гипоксии по данным реоэнцефалографического исследования и ультразвукового дуплексного сканирования / О.В. Коркушко, С.М. Кузнецова, Ф.В. Юрченко, Е.Д. Осьмак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 80 – 86.
7.    Долженко М.Н. Депрессивные и тревожные расстройства в кардиологии: возможности комбинированной терапии антидепрессантом и антигипоксантом / М.Н. Долженко // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 152 – 160.
8.    Єфімов А.С. Дефіцит вітаміну D та судинні ураження при цукровому діабеті типу 2 / А.С. Єфімов, Л.М. Михальчук // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2013. – № 5 (53). – С. 10 – 16.
9.    Жаринова В.Ю. Профилактика тромботических осложнений у больных с ХСН и синусовым ритмом / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2013. – № 18 (319). – С. 14 – 15.
10.    Зозуля И.С. Возможности лечения когнитивных и эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга / И.С. Зозуля, Н.С. Сыч, В.И. Боброва // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 33 – 38.
11.    Изменение качества жизни больных с артериальной гипертензией и признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани в процессе лечения / Н.Я. Доценко, С.С. Боев, И.А. Шехунова и др. // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 92 – 96.
12.    Исмаилов С.И. Остеопороз и низкоэнергетические переломы шейки бедра как осложнение различных эндокринных заболеваний / С.И. Исмаилов, Д.Ш. Ходжамбердиева, Н.Т. Рихсиева // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2013. – № 5 (53). – С. 113 – 120.
13.    Кваша Е.А. Медицинские аспекты табакокурения / Е.А. Кваша // Здоров’я України. – 2013. – № 18 (319). – С. 40 - 41.
14.    Клиническое значение определение длины теломер для оценки состояния здоровья, риска возникновения и  прогноза исхода заболеваний, оценки продолжительности жизни / В.Г. Передерий, С.М. Ткач, С.В. Клименко и др. // Здоров’я України. – 2013. – № 17 (318). – С. 64 – 66.
15.    Ковальова О.Н. Особливості параметрів добового моніторування артеріального тиску у хворих із коморбідністю ожиріння та гіпертонічної хвороби / О.Н. Ковальова, І.В. Ситіна // Міжнар. ендокринол. журнал. – 2013. – № 5 (53). – С. 21 – 25.
16.    Козар-Гуріна О.М. Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання / О.М. Козар-Гуріна // Міжнар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 105 – 112.
17.    Козовий Р.В. Дослідження структурно-функціонального стану спадкового апарату довгожителів з різних екологічних районів Івано-Франківської області / Р.В. Козовий // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 26 – 28.
18.    Комплексний коригувальний вплив мелатоніну на прояви метаболічного синдрому у хворих похилого віку / В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, Е.М. Бодак, В.О. Іщук, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 5 – 12.
19.    Куц Л.В. Значение сигнально-рецепторных ноцицептивных связей при псориазе / Л.В. Куц // Укр. журн. дерматол., венерол., косметології. – 2013. – № 3 (50). – С. 47 – 51.
20.    Левада О.А. Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної  судинної деменції у похилому та старечому віці / О.А. Левада, І.Я. Пінчук // Міжнар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 88 – 96.
21.    Мар’єнко Л.Б. Про вплив тривожних і депресивних розладів на патоморфоз епілепсії / Л.Б. Мар’єнко // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 47 – 49.
22.    Минина Е.Н. Возрастные особенности кардиогемодинамических модификаций у женщин при срочной адаптации к физической нагрузке / Е.Н. Минина, И.Б. Куцевол // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 44 – 48.
23.    Михальчук Т.Д. Вплив нейропептидів на реабілітацію пацієнтів з наслідками ішемічного інсульту / Т.Д. Михальчук, Р.Д. Герасимчук // Галицький лік. вісник. – 2013. – № 3. – С. 56 – 58.
24.    Мурашко Н.К. Проблема лечения хронической боли: есть ли решение? / Н.К. Мурашко // Здоров’я України. – 2013. – № 17 (318). – С. 6.
25.    Оринчак М.А. Несприятливі чинники важкості перебігу серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію / М.А. Оринчак, О.М. Шеремета // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 52 – 56.
26.    Плеш І.А. Компресійно-декомпресійна проба у хворих з есенційною гіпертензією II стадії: діагностична оцінка / І.А. Плеш, Л.І. Гайдич // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 27 – 30.
27.    Поворознюк В.В. Якість трабекулярної кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит / В.В. Поворознюк, Т.А. Карасевська, Н.І. Дзерович // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15 (466). – С. 22 – 23.
28.    Радченко О.М. Діуретики та вуглеводний метаболізм: проспективне спостереження / О.М. Радченко, О.Я. Королюк // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 24 – 26.
29.    Регіональні особливості шлункового кровотоку і агрегаційна активність тромбоцитів у здорових та хворих людей літнього віку з хронічним гастритом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, С.С. Наскалова, О.М. Гриб, Е.М. Бодак // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 31 – 36.
30.    Сапожак И.Н. Коррекция климактерических расстройств у пациенток с медикаментозной менопаузой / И.Н. Сапожак, Ю.П. Богослав // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 4 (12). – С. 36 – 41.
31.    Стволовые клетки // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 171 – 172.
32.    Таран К.В. Особливості розвитку метаболічного синдрому за умов дефіциту естрогенів та його фармакологічна корекція (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 14.01.14 – ендокринологія / К.В. Таран. – Х., 2013. – 24 с.
33.    Физико-химические свойства крови при офтальмопатиях у больных с артритом / О.В. Синяченко, А.К. Павлюченко, Л.В. Лукашенко,  П.О. Синяченко // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 87 – 91.
34.    Фломин Ю.В. Нарушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный подход к диагностике, лечению и реабилитации / Ю.В. Фломин // Междунар. неврол. журнал. – 2013. – № 5 (59). – С. 121 – 132.
35.    Христофорова А.М. Влияние триметазидина в составе комплексной гемодинамической терапии на циркадные ритмы артериального давления и степень прессорных реакций во время физического стресса у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей ишемической болезнью сердца / А.М. Христофорова, Л.М. Ена // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1. – С. 73 – 79.
36.    Чайковская В.В. Участие в пресс-конференции «Сделаем возраст 60+ активным», посвященной Международному дню людей пожилого возраста / В.В. Чайковская // Аптека. – 2013. – № 39. – С. 6.
37.    Шевцов Е.К. Справочник по поверке и наладке приборов / Е.К. Шевцов. – К.: Техника, 1981. – 206 с.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 2. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 3. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 4. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 11. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 12. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 15. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 16. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 18. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 19. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 21. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 22. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 23. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 24. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 25. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 27. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 28. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 31. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 32. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 33. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 36. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 37. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 38. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 43. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 44. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 47. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 48. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 53. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 54. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 57. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 58. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 61. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 62. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 64. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 66. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 67. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 68. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 72. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 73. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 74. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 78. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 79. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 80. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 81. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 86. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 87. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 92. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 93. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 96. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 97. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 98. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 101. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 102. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 104. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 106. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 107. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 108. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 113. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 114. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 115. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 129. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.