База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Публікації співробітників Інституту геронтології (за звітами 2013 року)

 1. Актуальные вопросы заболеваний костно-мышечной системы. По мат. VI Междунар. школы-семинара «Заболевания костно-мышечной системы и возраст» (Яремче, 25 февраля – 1 марта 2013 г.) // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 7 (455). – С. 18 – 22.
 2. Актуальные проблемы геронтологи и гериатрии: от теории к практике. Научн.-практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса (Киев, 16 – 17 мая 2013 г.) // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – 68 с.
 3. Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии: от теории к практике. Науч.-практ. конф. и школа, посвящ. памяти акад. В.В. Фролькиса (Киев, 16 – 17 мая 2013). Тез. // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22 (приложение). – 68 с.
 4. Амчеславский В.Г. Достижения и перспективы развития современной нейропротекции / В.Г. Амчеславский, В.И. Черний, С.М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. – № 2 (25). – С. 60 – 61.
 5. Анализ потребности в паллиативной помощи пожилых людей в Украине / Т.И. Вялых, В.В. Чайковская, H.H. Величко, Д.Р. Чайкивська // Сб. мат. I Международного форума «Активное долголетие» (Алматы, 3-4 июня 2013 г.). – Алматы, 2013. – С. 28. – 29.
 6. Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008 – 2012 рр. / А.Є. Горбань, В.З. Нетяженко, Л.І. Закрутько, Н.О. Мовчун, С.М. Бородай // Укр. терапевт. журнал. – 2013. − № 2. – С. 5 – 11.
 7. Антидепресивна і нейролептична дія нових нітрогеновмісних похідних ізофлавонів / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, М.У. Заїка, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля, С.П. Бондаренко // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 2. – С. 145 – 155.
 8. Антонюк-Щеглова І.А. Вплив мелатоніну на реологічні властивості крові в осіб похилого віку / І.А. Антонюк-Щеглова // Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 2. – С. 97 – 101.
 9. Антонюк-Щеглова І.А. Залежність адаптаційних здатностей організму  літніх людей від стану мелатонінутворювальної функції епіфізу / І.А. Антонюк-Щеглова // Пробл. старения и долголетия. – 2013. – Т. 22. – № 3. – С. 255 – 267.
 10. Антропогенетика з основами медичної генетики / С.В. Демидов, С.М. Новікова та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 608 с. – ISBN 978-966-306-017-4

: Публікації співробітників Інституту геронтології (за звітами 2013 року)

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 27.12.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р. (друга частина)
 4. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.
 6. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 7. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 9. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 12. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 13. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 17. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 18. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 19. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 23. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 24. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 25. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 26. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 32. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 33. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 36. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 37. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 39. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 40. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 41. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 42. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 43. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 44. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 45. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 48. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 49. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 52. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 53. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 54. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 57. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 58. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 59. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 64. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 65. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 68. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 69. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 70. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 74. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 75. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 76. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 78. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 79. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 82. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 83. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 84. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 85. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 87. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 88. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 89. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 90. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 93. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 94. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 95. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 96. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 99. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 100. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 101. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 102. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 107. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 108. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 113. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 114. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 117. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 118. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 119. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 123. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 125. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 127. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 128. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 129. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 134. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 135. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 136. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 137. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 148. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 149. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 150. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 151. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 152. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 153. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.