База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Аритмологія. – 2013. – № 3.
2.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – № 2.
4.    Галицький лікарський вісник. – 2013. – № 3.
5.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2013. – № 4.
6.    Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2013. – № 9.
8.    Кардиология. – 2013. – № 9.
9.    Клиническая медицина. – 2013. – № 9.
10.    Кровообіг та гемостаз. – 2013. – № 1.
11.    Мedicine review. – 2013. – № 4. Тема номера: Кардиология.
12.    Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2013. – № 5.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2012. – № 8.
14.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – № 5.
15.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 469. Тема номера: Неврология.
16.    Освіта України. Спецвипуск газети – 2013. – № 4 (10) (жовтень).
17.    Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (СВ): Міжнар. НПК «Актуальні питання внутрішньої медицини», присвяч. 100-річчю від дня народження проф. А.П. Пелещука (Київ, 26-27 вересня 2013 р.).
18.    Практикуючий лікар. – 2013. – № 3 (додаток): Міжнар. НПК «Актуальні питання внутрішньої медицини», присвяч. 100-річчю від дня народження проф. А.П. Пелещука (Київ, 26-27 вересня 2013 р.): Тези наукових доповідей.
19.    Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 4.
20.    Терапевтический архив. – 2013. – № 9.
21.    Therapia. – 2013. – № 9.
22.    Therapia. – 2013. – № 10.
23.    Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2013. – № 3.
24.    Український журнал дитячої ендокринології. – 2013. – № 3.
25.    Український кардіологічний журнал. – 2013. – № 5.
26.    Український ревматологічний журнал. – 2013. – № 2.
27.    Фармацевтичний журнал. – 2013. – № 3.
28.    Вісник Наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України. – 2013. – № 1.
29.    European Heart Journal. – 2013. – Vol. 34, № 28.
30.    Geriatrie et de Gerontologie. – 2013. – T. XX, № 196.

ГАЗЕТИ

31.    АПТЕКА. – 2013. – № 39 (910) (7 октября).
32.    АПТЕКА. – 2013. – № 40 (911) (14 октября).
33.    АПТЕКА. – 2013. – № 41 (912) (21 октября).
34.    АПТЕКА. – 2013. – № 42 (913) (28 октября).
35.    Здоров’я України. – 2013. – № 15-16 (316-317) (серпень).
36.    Здоров’я України. – 2013. – № 17 (318) (вересень).
37.    Здоров’я України. – 2013. – № 18 (319) (вересень).
38.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15 (466).
39.    Новости медицины и фармации. – 2013. – № 16 (467).

КНИГИ

40.    № 22988 – Фізіологія, біохімія і психологія стресу / В.А. Барабой, О.Г. Резніков. – К.: Інтерсервіс, 2013. – 314 с. – ISBN 978-617-696-155-0.
41.    Carbon Nanomaterials: Structure and Properties: 2nd Ukrainian-French School-Seminar (Beregove, the Crimea, Ukraine, 16-20 september, 2013). Book of abstracts. – 2013. – 88 p.
42.    Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення / В.Я. Фіщенко, А.Т. Сташкевич, А.В. Шевчук. – К.: Медкнига, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-96995-6-5.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

43.    № 4093-а. ПРОХОРЕНКО И.О. Предикторы развития коморбидной соматической патологии у лиц старших возрастных групп: Автореф. дисс. на соискание науч. степени д. мед. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / И.О. Прохоренко. – СПб, 2013. – 49 с.
44.    № 4092-а. СЕВОСТЬЯНОВА Н.Н. Молекулярно-клеточные механизмы радиационного старения: Автореф. дисс. на соискание уч. степени д. биол. н.: 14.01.30 – геронтология и гериатрия / Н.Н. Севостьянова. – СПб, 2013. – 438 с.
45.    ТАРАН К.В. Особливості розвитку метаболічного синдрому за умов дефіциту естрогенів та його фармакологічна корекція (експериментальне дослідження): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. біол. н.: 14.01.14 – ендокринологія / К.В. Таран. – Харків, 2013. – 24 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

46.    Використання методу радіочастотної термоаблації у лікуванні хворих на рак головки підшлункової залози: метод. реком. / Уклад. В.Г. Ярешко, С.Г. Живиця, К.Н. Отарашвілі. – К., 2013. – 28 с.

ВІДБИТКИ КСЕРОКОПІЙ

47.    № 9001. Резніченко Н.Ю. Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз / Н.Ю. Резніченко // Медико-соціальные пробл. семьи. – 2013. – № 2. – С. 106 - 110. Ключові слова: чоловіки, старша вікова група, статеві гормони, псоріаз, корекція.
48.    № 9002. Шимон В.М. Лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендопротезування кульшового суглоба / В.М. Шимон, В.В. Литвак, А.А. Шерегій // Травма. – 2013. – № 4. - С. 111 - 113. Ключові слова: остеопороз, ендопротезування, реабілітація, люди старшого віку.
49.    № 9003. Ендопротезування кульшового суглоба у людей старших вікових груп при внутрішньо суглобових переломах шийки стегна / П.Ф. Музиченько, О.А. Радомський, І.В. Даниленко та ін. [В.Ю. Вендолін, Г.Д. Соломахін] // Травма. – 2013. – № 2. – С. 116 – 118. Ключові слова: стегно, перелом шийки, остеопороз, ендопротезування.
50.    № 9004. Поворознюк В.В. Вплив системного остеопорозу на репаративну регенерацію кісткової тканини / В.В. Поворознюк, А.В. Макогончук // Травма. – 2013. – № 2. – С. 59 – 62. Ключові слова: регенерація кісткової тканини, оваріектомія, остеопороз.
51.    № 9005. Новое в профилактической ортопедии. Хирургическое армирование патологически измененной кости с целью предупреждения ее переломов у лиц пожилого возраста / А.Л. Матвеев, Б.Ш. Минасов, Т.Б. Минасов и др. [А.В. Нехожин, О.Н. Степанов] // Травма. – 2013. – № 2. – С. 47 – 52. Ключевые слова: проксимальный отдел бедра, профилактическое армирование, импланты, математическое моделирование, пожилой возраст.
52.    № 9006. Дедух Н.В. Остеопороз: механизм лечебного действия бисфосфонатов и клинические перспективы / Н.В. Дедух // Травма. – 2013. – № 2. – С. 36 – 40. Ключевые слова: остеопороз, постменопаузальный период, лечение, ибандронат.
53.    № 9007. Макогончук А.В. Локальная терапия в комплексном лечении пациентов старших возрастных групп с болью в нижней части спины / А.В. Макогончук // Травма. – 2013. – № 1. – С. 77 – 83. Ключевые слова: остеохондроз, кетопрофен, локальная терапия, старшие возрастные группы.
54.    № 9008. Поворознюк В.В. Возрастные особенности минеральной плотности костной ткани бедренной кости у женщин Донецкой области / В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицкий, Н.И. Дзерович // Травма. – 2013. – № 1. – С. 65 – 69. Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, бедренная кость, остеопороз, возраст, постменопаузальный период, Донецкая область.
55.    № 9009. Головач І.Ю. Лікування остеопорозу у контексті профілактики переломів: впровадження даних доказової медицини в клінічну практику. У ракурсі – ібандронова кислота / І.Ю. Головач // Травма. – 2013. – № 1. – С. 57 – 64. Ключові слова: остеопороз, переломи кісток, мінеральна щільність кістки, доказова медицина, ібандронат.
56.    № 9010. Климовицкий В.Г. Малоинвазивный остеосинтез при переломах проксимального отдела бедренной кости у больных пожилого возраста / В.Г. Климовицкий, Д.В. Бородин // Травма. – 2013. – № 1. – С. 6 – 8. Ключевые слова: перелом вертельной области, малоинвазивный остеосинтез, пожилой возраст.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 6. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 7. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 8. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 14. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 15. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 16. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 19. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 20. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 22. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 23. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 25. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 26. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 27. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 28. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 31. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 32. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 34. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 35. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 36. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 37. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 40. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 41. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 42. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 46. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 47. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 48. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 50. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 51. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 52. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 57. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 58. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 60. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 61. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 62. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 65. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 66. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 68. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 70. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 71. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 72. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 76. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 77. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 78. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 82. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 83. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 84. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 85. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 89. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 90. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 91. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 95. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 96. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 97. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 100. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 101. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 102. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 106. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 108. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 109. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 110. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 111. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 112. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 117. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 118. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 119. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 133. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 136. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.