База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.

1.    Барабой В.А. Фізіологія, біохімія і психологія стресу / В.А. Барабой, О.Г. Резніков. – К.: Інтерсервіс, 2013. – 314 с. – ISBN 978-617-696-155-0.
2.    Ведение пациентов с артериальной гипертензией – обзор рекомендаций European Society of Cardiology и European Society of Hypertension (2013) // Medicine review. – 2013. – № 4 (27). – С. 5 – 15.
3.    Використання методу радіочастотної термоаблації у лікуванні хворих на рак головки підшлункової залози: метод. реком. / Уклад. В.Г. Ярешко, С.Г. Живиця, К.Н. Отарашвілі. – К., 2013. – 28 с.
4.    Влияние альфакальцидола и витамина D3 на прочность костной ткани, риск падений и переломов при остеопорозе различной этиологии // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 86 – 89.
5.    Войтенко В.П. Розрита могила / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – Ч. 43 (31 жовтня – 6 листопада). – С. 10.
6.    Войтенко В.П. Світанки над прірвою (закінчення) // В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – Ч. 42 (24 – 30 жовтня). – С. 7.
7.    Войтенко В.П. Світанки над прірвою / В.П. Войтенко // Слово просвіти. – 2013. – Ч. 41 (17 – 23 жовтня). – С. 14.
8.    Дабигатран: частные вопросы эффективности, безопасности и использования в особых группах пациентов // Medicine review. – 2013. – № 4 (27). – С. 37 – 41.
9.    Діти, жінки та сім’я в Україні: Стат. збірник. – К.: Держ. комітет статистики Укр., 2000. – 362 с.
10.    Дубинина Т.В. Оптимизация обследования и лечения пациентов с болью в спине в поликлинической практике / Т.В. Дубинина // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 29 – 33.
11.    Кузнецова С.М. Мультимодальное влияние вазопро на функциональное состояние сердца и мозга / С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, М.С. Егорова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 55 – 60.
12.    Кузнєцов В.В. Нові стратегії в лікуванні церебрального атеросклерозу / В.В. Кузнєцов, М.І. Лісяний, Т.М. Довгопола // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 61 – 68.
13.    Маньковский Н.Б. Возрастные изменения нейротрансмиттерных систем мозга как фактор риска цереброваскулярной патологии / Н.Б. Маньковский, С.М. Кузнецова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 5 – 13.
14.    Мищенко Л.А. Антигипертензивная терапия и риск развития деменции / Л.А. Мищенко // Therapia. – 2013. – № 9 (83). – С. 61 – 64.
15.    Поворознюк В.В. Влияние антиостеопоротических средств на качество костной ткани: обзор литературы и результаты собственных исследований / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Д. Ханс // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С. 47 – 50.
16.    Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: популяционная стратегия и индивидуализированные программы (на основе Европейских рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике 2012). – К.: МОРИОН, 2013. – 96 с. – ISBN 978-966-2066-50-0.
17.    Синдром хронической усталости: клиника, диагностика, лечение / С.В. Зайков, А.Е. Богомолов, О.Б. Бондарчук // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 16 (467). – С. 12 – 15.
18.    Смертність населення України турбує всіх (інтерв’ю з А.П. Дорогим) // Therapia. – 2013. – № 9 (83). – С. 2 – 3.
19.    Табак // Therapia. – 2013. – № 9 (83). – С. 88 – 90.
20.    Фисун Ю.О. Мігрень і депресія: коморбідность патології, клінічний перебіг і лікування / Ю.О. Фисун, Л.В. Животовська, С.Ю. Фисун // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2013. – Т. 1. – № 2. – С. 110 – 112.
21.    Шуба Н.М. Гиперурикемия – мультиморбидная патология в ревматологии / Н.М. Шуба // Укр. ревматологіч. журнал. – 2013. – № 2 (52). – С.14 – 22.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 2. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 5. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 6. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 7. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 8. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 14. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 15. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 18. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 19. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 21. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 22. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 24. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 25. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 26. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 27. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 30. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 31. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 34. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 35. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 36. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 37. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 38. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 39. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 40. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 41. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 44. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 45. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 46. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 47. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 50. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 51. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 54. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 55. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 56. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 57. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 59. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 60. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 61. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 64. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 65. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 66. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 67. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 69. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 70. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 71. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 75. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 76. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 77. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 80. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 81. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 82. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 83. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 84. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 89. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 90. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 95. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 96. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 99. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 100. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 101. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 102. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 103. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 105. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 107. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 109. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 110. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 111. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 115. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 116. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 117. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 118. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 119. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 120. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 129. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 130. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 132. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.