База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 25.11.2021 р.

1.    Лікування періопераційного болю у літніх пацієнтів з переломом проксимального відділу стегна: рандомізоване контрольоване дослідження / Ю.Л. Кучин, І.А. Токар, К.Ю. Бєлка, В.Ю. Артеменко // Pain, anaesthesia & intensive care / Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 25 – 29.
2.    Комшук Т. С. Центральні структури лікворної системи головного мозку в осіб літнього віку / Т.С. Комшук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1 (1). – С. 13 – 16.
3.    Оцінка вираженості клімактеричного синдрому та ризик великих переломів у пацієнток з первинним постменопаузальним остеопорозом / Г.В. Чайка, А.П. Дністрянська, Н.А. Годлевська, Л.О. Килимнюк, В.Г. Палійчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1 (1). – С. 62 – 64.
4.    Диференційований підхід до вибору методу лікування ускладненої жовчно- кам'яної хвороби у пацієнтів старшої вікової групи / Б.С. Запорожченко, В.В. Колодій, А.А. Горбунов, П.Т. Муравйов, Д.А. Бондарець // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, № 1 (1). – С. 125 – 129.
5.    Гончаренко Г.Ю. Роль естрогенових і прогестеронових рецепторів у жінок з аденоміозом у постменопаузі / Г.Ю. Гончаренко // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 148 – 152.
6.    Немцова В.Д. Вплив гормонального дисбалансу на зміну швидкості старіння у хворих на артеріальну гіпертензію і коморбідні ендокринопатії / В.Д. Немцова, І.А. Ільченко, В.В. Златкіна // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2019. – Т. 23, № 2. – С. 277 – 282.
7.    Diachenko P.Y. Parkinson's disease subtypes: literature review / P.Y. Diachenko, G.S. Moskovko // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 512 – 517.
8.    Волощук Д.А. Організація психокорекційної роботи з родичами пацієнтів з судинною деменцією / Д.А. Волощук // Вісник морської медицини. – 2016. – № 2. – С. 10 – 16.
9.    Остеопороз та глюкокортикоїд індукований остеопороз - медико-соціальна проблема / А.В. Калашніков, І.П. Марцинковський, Є.Л. Кузів, А.В. Ордатій // Вісник морської медицини. – 2016. – № 2. – С. 219 – 225.
10.    Волощук Д.А. Порівняльний аналіз ефективності проведеного комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією та членів їх родин / Д.А. Волощук // Вісник морської медицини. – 2016. – № 3. – С. 25 – 31.
11.    Чугунов В.В. Инструментарий дифференциальной диагностики резидуальной шизофрении и сосудистой деменции с параноидными включениями / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин // Вісник морської медицини. – 2016. – № 3. – С. 52 – 59.
12.    Поворознюк В.В. Мінеральна щільність кісткової тканини в українських жінок з ожирінням та метаболічним синдромом / В.В. Поворознюк, Л.П. Мартинюк, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 2. – С. 21 – 24.
13.    Мокра А.П. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання вивідних проток підшлункової залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії / А.П. Мокра // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 2. – С. 87 – 90.
14.    Морєва Д.Ю. Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця / Д.Ю. Морєва, Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 17 – 20.
15.    Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах / В.М. Антонюк-Кисіль, Є.Ф. Кучерук, А.С. Невмержицький, В.М. Лесь // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 3. – С. 46 – 50.
16.    Гудима А.А. Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку / А.А. Гудима // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 72 – 76.
17.    Ко-амлесса – органопротективна комбінація препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії пацієнтів похилого віку з ко- та поліморбідністю / О.В. Давидович, Л.А. Стаднюк, Н.Я. Давидович, В.О. Лихацька, І.І. Вишневецька, І.В. Ніку, В.В. Ясенівка // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 162 – 164.
18.    Сірант Г.О. Визначення ефективності застосування реабілітаційних програм відновного лікування у пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом / Г.О. Сірант // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С. 37 – 39.
19.    Соломенчук Т.М. Порівняльна клініко-анамнестична характеристика факторів ризику гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST у жінок в пери- та постменопаузальний періоди / Т.М. Соломенчук, В.В. Процько, О.В. Восух // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С. 40 – 47.
20.    Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією / Н.І. Ярема, Н.В. Пасєчко, Л.В. Радецька, І.П. Савченко, А.О. Боб, І.В. Смачило, М.Є. Гаврилюк, Л.В. Наумова, А.І. Хоміцька, Т.І. Крицький // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 3. – С. 53 – 57.
21.    The evaluation of 2.3-diazepine influence on tissue respiration of the liver and its exocrine function in rats with a rotenone model of Parkinson’s disease / Khilya V.P., Yanchuk I.P., Shtanova L.Ya., Veselsky S.P., Vovkun T.V., Tsymbalyuk O.V., Moskvina V.S., Shablykina O.V., Bogza S.L. // Biopolymers and Cell. – 2019. – Vol. 35, № 5. – Р. 356 – 370.

Інші публікації:

 1. Публікації співробітників Інституту геронтології (за звітами 2013 року)
 2. Архів надходжень до картотеки за 27.12.2013 р.
 3. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р. (друга частина)
 5. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.
 6. Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.
 7. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 8. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 9. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 10. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 11. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 13. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 14. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 15. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 18. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 19. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 20. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 24. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 25. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 26. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 27. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 33. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 34. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 35. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 37. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 38. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 39. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 40. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 41. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 42. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 43. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 44. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 45. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 46. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 47. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 49. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 50. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 51. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 53. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 54. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 55. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 56. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 58. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 59. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 60. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 61. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 65. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 66. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 67. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 69. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 70. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 71. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 75. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 76. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 77. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 79. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 80. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 81. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 83. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 84. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 85. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 86. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 87. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 88. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 89. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 90. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 91. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 94. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 95. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 96. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 97. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 100. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 101. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 102. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 103. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 104. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 108. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 109. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 110. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 114. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 115. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 116. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 118. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 119. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 120. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 121. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 124. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 125. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 126. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 127. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 128. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 129. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 130. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 131. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 135. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 136. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 137. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 138. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 148. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 149. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 150. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 151. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 152. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 153. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 154. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.