База публікацій з геронтології створена для популяризації і оптимального пошуку інформації з наукових джерел, вміщує бібліографічні описання статей з україномовних, російськомовних та англомовних журналів, збірників і, рідше, газет, відібраних у фондах ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Національної наукової медичної бібліотеки МОЗ України та Інтернет-ресурсів по проблемі «ГЕРОНТОЛОГІЯ ТА ГЕРІАТРІЯ».
Наповнення даної бібліографічної бази велося до 2006 року в рамках проекту виконання науково-дослідної роботи відділом інформаційного аналізу Інституту геронтології. Майже через 5-річний період було вирішено поновити роботу з базою даних, так як з кожним роком зростає і сама кількість публікацій в різних періодичних виданнях, і, власне, попит на інформаційний пошук.
Моніторинг здійснюється з понад двохсот вітчизняних медико-біологічних періодичних видань, окремих доступних російськомовних журналів та зарубіжних Інтернет-ресурсів.
На сьогодні наповнення бази складає 24341 запис. Актуалізація бази проводиться щоденно по мірі надходження інформації.
Бібліографічний ресурс фондів сформований за основними напрямками роботи установи, а саме: експериментальна, клінічна та соціальна геронтологія. Окремі з цих розділів мають поділ на рубрики для оптимального пошуку необхідної інформації.
Частина записів бази буде публікуватися на нашому сайті.

Архів надходжень до картотеки за 29.11.2021 р.

1.    Білецький Д.П. Морфологічна характеристика привушної слинної залози у щурів старечого віку при порушенні водно-електролітного балансу організму / Д.П. Білецький // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4 (2). – С. 63–66.
2.    Вплив курсового застосування кверцетину на стійкість до гіпоксії у людей похилого віку з метаболічним синдромом / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, І.А. Антонюк-Щеглова, О.В. Бондаренко, С.С. Наскалова, А.В. Гавалко, О.М. Гриб // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 4. – С. 156 – 160.
3.    Демитер І.М. Післяопераційний делірій у планових пацієнтів похилого віку / І.М. Демитер, С.І. Воротинцев // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (2). – С. 134 – 137.
4.    Дружина А.Н. Выбор режима искусственного кровообращения у пациентов пожилого и старческого возраста при аортокоронарном шунтировании / А.Н. Дружина, О.А. Лоскутов, С.Р. Маруняк // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (2). – С. 142 – 146.
5.    Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка у хворих похилого віку на хронічне легеневе серце бронхо-легеневого ґенезу у поєднанні з ішемічною хворобою серця / С.І. Треумова, Т.А. Трибрат, С.В. Шуть, І.В. Редчиць, Ю.М. Казаков. // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1. – С. 208 – 211.
6.    Колесник В.В. Особливості мінливості морфометричних показників бічних шлуночків головного мозку в осіб зрілого та похилого віку / В.В. Колесник, І.Ю. Олійник // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 205 – 210.
7.    Костерін С.Б. Морфологія міжхребцевого диска та кісткової тканини апофізів тіл хребців в умовах моделювання остеопорозу / С.Б. Костерін, Н.В. Дєдух, В.Є. Мальцева // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 1 (1). – С. 285 – 291.
8.    Кривчун А.М. Судинний паркінсонізм: клінічні прояви, критерії діагностики (клінічний випадок) / А.М. Кривчун, В.А. Пінчук, Г.Я. Силенко // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 116 – 120.
9.    Кузьменко Я.Ю. Гіпертонічна хвороба, сучасні погляди на лікування, та антигіпертензивна терапія в корекції порушень добового профілю артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Схеми комбінованих антигіпертензивних препаратів / Я.Ю. Кузьменко // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 47 – 52.
10.    Мамедова В.Г. Комплексное лечение больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией, сочетанных с дислипидемией / В.Г. Мамедова // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (2). – С. 139 – 144.
11.    Марута Н.О. Клініко-психопатологічна характеристика та соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинних деменціях помірного ступеня тяжкості / Н.О. Марута, К.В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1. – С. 162 – 167.
12.    Марута Н.О. Програма комплексної персоніфікованої психосоціальної реабілітації пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції / Н.О. Марута, К.В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (2). – С. 144 – 149.
13.    Основи комплексної геріатричної оцінки. Гомеорез як предиктор функціонального статусу / В.Д. Сакевич, Т.А. Трибрат, Н.В. Ляховська, В.І. Сакевич, І.В. Редчиць // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (2). – С. 41 – 47.
14.    Особливості емоційно-особистісної сфери членів родини, що доглядають за пацієнтами з деменцією / Л.В. Животовська, А.М. Скрипніков, О.В. Орлова, О.А. Шкідченко // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 26 – 30.
15.    Павленко Э.М. Метаболические изменения в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста при генерализованном пародонтите / Э.М. Павленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2. – С. 382 – 386.
16.    Піонтковський В.К. Застосування нових хірургічних технологій при лікуванні дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у людей похилого і старечого віку / В.К. Піонтковський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 232 – 237.
17.    Піонтковський В.К. Інтраопераційне визначення нестабільності хребтово-рухових сегментів поперекового відділу хребта у людей похилого і старечого віку / В.К. Піонтковський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 237 – 240.
18.    Піонтковський В.К. Ретроспективний аналіз повторних оперативних втручань з приводу гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у людей старшої вікової категорії / В.К. Піонтковський // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 4 (1). – С. 112 – 115.
19.    Прогностична роль і особливості впливу артеріальної гіпертензії, метаболічного і ендокринного дисбалансу на зміни темпів старіння у пацієнтів з коморбідною патологією різних вікових груп / В.Д. Немцова, І.А. Ільченко, В.В. Златкіна, О.Є. Запровальна // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 139 – 143.
20.    Профілактика та періопераційний скринінг післяопераційного делірію серед ургентних пацієнтів похилого віку / І.М. Демитер, С.І. Воротинцев, О.С. Доля, Д.П. Гудзь // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 22 – 26.
21.    Различные аспекты токсического воздействия тяжелых металлов на организм детей и пожилых людей (обзор иностранной литературы) / С.С. Островская, В.Ф. Шаторная, И.И. Колосова, В.В. Майор // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2 (3). – С. 35 – 39.
22.    Ризаев Ж.А. Динамика возрастных показателей физико-химического состава ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста / Ж.А. Ризаев, Н.С. Асадуллаев, Ж.У. Абдувакилов // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3. – С. 382 – 385.
23.    Ризаев Ж.А. Разработка метода прогнозирования риска возникновения и раннего выявления возрастной макулярной дегенерации сетчатки / Ж.А. Ризаев, Н.Р. Янгиева, Е.П. Локес // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 1. – С. 260 – 264.
24.    Сакевич В.Д. Метаболічний синдром та феномен інсулінорезистентності. Геріатричні аспекти проблеми / В.Д. Сакевич, Т.А. Трибрат, В.І. Сакевич, С.М. Серажим, О.М. Субота // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 53 – 57.
25.    Стебловська І.С. Макулярний набряк і особливості його перебігу після різних методик хірургічного лікування вікової катаракти / І.С. Стебловська // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4 (1). – С. 262 – 266.
26.    Таряник К.А. Оцінка периферичних уражень при хворобі Паркінсона / К.А. Таряник // Вісник проблем біології і медицини. – 2020. – Вип. 2. – С. 170 – 174.
27.    Тітова Ю.О. Опитувальник щодо виявлення ранніх ознак остеопорозу у хворих на цукровий діабет 2 типу / Ю.О. Тітова, Н.О. Кравчун // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 1 (1). – С. 181 – 184.
28.    Частота диагностики паховых грыж и доброкачественной гиперплазии предстательной железы у лиц пожилого возраста в условиях урологического стационара / С.Н. Завгородний, А.И. Рылов, М.Б. Данилюк, М.А. Кубрак, И.Ю. Мороз, Н.Ф. Щуров // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 3. – С. 104 – 107.
29.    Шевченко-Бітенський К.В. Соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості / К.В. Шевченко-Бітенський // Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – Вип. 4 (1). – С. 169 – 173.
30.    Яковенчук Н.М. Вплив деносумабу на мінеральну щільність кісткової тканини у жінок з постменопаузальним остеопорозом / Н.М. Яковенчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3. – С. 207 – 210.

Інші публікації:

 1. Архів надходжень до картотеки за 25.11.2021 р.
 2. Публікації співробітників Інституту геронтології (за звітами 2013 року)
 3. Архів надходжень до картотеки за 27.12.2013 р.
 4. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2013 р.
 5. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р. (друга частина)
 6. Архів надходжень до картотеки за 19.12.2013 р.
 7. Архів надходжень до картотеки за 18.12.2013 р.
 8. Нові надходження до бібліотеки (16.12.2013 р.)
 9. Архів надходжень до картотеки за 13.12.2013 р.
 10. Архів надходжень до картотеки (10.12.2013 р.)
 11. Архів надходжень до картотеки за 06.12.2013 р.
 12. Архів надходжень до картотеки за 02.12.2013 р.
 13. Архів надходжень до картотеки за 28.11.2013 р.
 14. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2013 р.)
 15. Архів надходжень до картотеки за 20.11.2013 р.
 16. Архів надходжень до картотеки за 15.11.2013 р.
 17. Архів надходжень до картотеки за 11.11.2013 р.
 18. Архів надходжень до картотеки за 07.11.2013 р.
 19. Нові надходження до бібліотеки (04.11.2013 р.)
 20. Архів надходжень до картотеки за 04.11.2013 р.
 21. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2013 р.
 22. Архів надходжень до картотеки за 29.10.2013 р.
 23. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2013 р.
 24. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р. (друга частина)
 25. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2013 р.
 26. Нові надходження до бібліотеки (07.10.2013 р.)
 27. Архів надходжень до картотеки за 03.10.2013 р.
 28. Архів надходжень до картотеки за 30.09.2013 р.
 29. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2013 р.
 30. Архів надходжень до картотеки за 18.09.2013 р.
 31. Архів надходжень до картотеки за 12.09.2013 р.
 32. Архів надходжень до картотеки за 04.09.2013 р.
 33. Архів надходжень до картотеки за 29.08.2013 р.
 34. Нові надходження до бібліотеки (27.08.2013 р.)
 35. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2013 р.
 36. Архів надходжень до картотеки за 12.08.2013 р.
 37. Архів надходжень до картотеки за 29.07.2013 р.
 38. Нові надходження до бібліотеки (11.07.2013 р.)
 39. Архів надходжень до картотеки за 09.07.2013 р.
 40. Архів надходжень до картотеки за 04.07.2013 р.
 41. ДОБІРКА публікацій на тему "СТАРІСТЬ"
 42. Архів надходжень до картотеки за 02.07.2013 р.
 43. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р. (друга частина)
 44. Архів надходжень до картотеки за 21.06.2013 р.
 45. Нові надходження до бібліотеки (20.06.2013 р.)
 46. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р. (друга частина)
 47. Архів надходжень до картотеки за 07.06.2013 р.
 48. Архів надходжень до картотеки за 04.06.2013 р.
 49. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2013 р.
 50. Нові надходження до бібліотеки (21.05.2013 р.)
 51. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2013 р.
 52. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2013 р.
 53. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р. (друга частина)
 54. Архів надходжень до картотеки за 23.04.2013 р.
 55. Нові надходження до бібліотеки (22.04.2013 р.)
 56. Архів надходжень до картотеки за 16.04.2013 р.
 57. Архів надходжень до картотеки за 09.04.2013 р.
 58. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р. (друга частина)
 59. Архів надходжень до картотеки за 03.04.2013 р.
 60. Нові надходження до бібліотеки (01.04.2013 р.)
 61. Архів надходжень до картотеки за 01.04.2013 р.
 62. Архів надходжень до картотеки за 26.03.2013 р.
 63. Архів надходжень до картотеки за 21.03.2013 р.
 64. Архів надходжень до картотеки за 18.03.2013 р.
 65. Архів надходжень до картотеки за 12.03.2013 р.
 66. Нові надходження до бібліотеки (04.03.2013 р.)
 67. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2013 р.
 68. Архів надходжень до картотеки за 20.02.2013 р.
 69. Архів надходжень до картотеки за 15.02.2013 р.
 70. Нові надходження до бібліотеки (11.02.2013 р.)
 71. Архів надходжень до картотеки за 08.02.2013 р.
 72. Архів надходжень до картотеки за 05.02.2013 р.
 73. Архів надходжень до картотеки за 31.01.2013 р.
 74. Архів надходжень до картотеки за 25.01.2013 р.
 75. Архів надходжень до картотеки за 17.01.2013 р.
 76. Нові надходження до бібліотеки (14.01.2013 р.)
 77. Архів надходжень до картотеки за 10.01.2013 р.
 78. Архів надходжень до картотеки за 25.12.2012 р.
 79. Архів надходжень до картотеки за 21.12.2012 р.
 80. Нові надходження до бібліотеки (17.12.2012)
 81. Архів надходжень до картотеки за 17.12.2012 р.
 82. Архів надходжень до картотеки за 07.12.2012 р.
 83. Архів надходжень до картотеки за 03.12.2012 р.
 84. Нові надходження до бібліотеки (26.11.2012)
 85. Архів надходжень до картотеки за 23.11.2012 р.
 86. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р. (друга частина)
 87. Архів надходжень до картотеки за 16.11.2012 р.
 88. Архів надходжень до картотеки за 12.11.2012 р.
 89. Нові надходження до бібліотеки (05.11.2012)
 90. Архів надходжень до картотеки за 01.11.2012 року
 91. Архів надходжень до картотеки за 25.10.2012 р.
 92. Архів надходжень до картотеки за 24.10.2012 р.
 93. Архів надходжень до картотеки за 22.10.2012 р.
 94. Архів надходжень до картотеки за 15.10.2012 р.
 95. Нові надходження до бібліотеки (15.10.2012)
 96. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р. (друга частина)
 97. Архів надходжень до картотеки за 10.10.2012 р.
 98. Архів надходжень до картотеки за 05.10.2012 р.
 99. Архів надходжень до картотеки за 04.10.2012 р.
 100. Архів надходжень до картотеки за 24.09.2012 р.
 101. Нові надходження до бібліотеки (20.09.2012)
 102. Публікації російських авторів з проблем старіння у 2012 році
 103. Публікації російських авторів з проблем старіння в 2011 році
 104. Архів надходжень до картотеки за 17.09.2012 р.
 105. Архів надходжень до картотеки за 11.09.2012 р.
 106. Архів надходжень до картотеки за 05.09.2012 р.
 107. Архів надходжень до картотеки за 28.08.2012 р.
 108. Архів надходжень до картотеки за 23.08.2012 р.
 109. Нові надходження до бібліотеки (20.08.2012)
 110. Архів надходжень до картотеки за 03.08.2012 р.
 111. Архів надходжень до картотеки за 30.07.2012 р.
 112. Архів надходжень до картотеки за 27.07.2012 р.
 113. Архів надходжень до картотеки за 25.07.2012 р.
 114. Архів надходжень до картотеки за 20.07.2012 р.
 115. Нові надходження до бібліотеки (09.07.2012)
 116. Архів надходжень до картотеки за 22.06.2012 р.
 117. Архів надходжень до картотеки за 13.06.2012 р.
 118. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р. (друга частина)
 119. Архів надходжень до картотеки за 12.06.2012 р.
 120. Нові надходження до бібліотеки (05.06.2012)
 121. Архів надходжень до картотеки за 01.06.2012 р.
 122. Архів надходжень до картотеки за 30.05.2012 р.
 123. Архів надходжень до картотеки за 29.05.2012 р.
 124. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р. (друга частина)
 125. Архів надходжень до картотеки за 25.05.2012 р.
 126. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р. (друга частина)
 127. Архів надходжень до картотеки за 18.05.2012 р.
 128. Архів надходжень до картотеки за 15.05.2012 р.
 129. Нові надходження до бібліотеки (14.05.2012)
 130. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р. (друга частина)
 131. Архів надходжень до картотеки за 11.05.2012 р.
 132. Архів надходжень до картотеки за 27.04.2012 р.
 133. Архів надходжень до картотеки за 21.04.2012 р.
 134. Архів надходжень до картотеки за 20.04.2012 р.
 135. Архів надходжень до картотеки за 13.04.2012 р.
 136. Нові надходження до бібліотеки (09.04.2012)
 137. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р. (друга частина)
 138. Архів надходжень до картотеки за 06.04.2012 р.
 139. Архів надходжень до картотеки за 28.03.2012 р.
 140. Архів надходжень до картотеки за 23.03.2012 р.
 141. Архів надходжень до картотеки за 22.03.2012 р.
 142. Архів надходжень до картотеки за 16.03.2012 р.
 143. Архів надходжень до картотеки за 15.03.2012 р.
 144. Архів надходжень до картотеки за 05.03.2012 р.
 145. Архів надходжень до картотеки за 03.03.2012 р.
 146. Архів надходжень до картотеки за 24.02.2012 р.
 147. Архів надходжень до картотеки за 22.02.2012 р.
 148. Архів надходжень до картотеки за 17.02.2012 р.
 149. Архів надходжень до картотеки за 10.02.2012 р.
 150. Архів надходжень до картотеки за 01.02.2012 р.
 151. Архів надходжень до картотеки за 12.05.2011 р. - V Нац. конгрес геронтологів та геріатрів
 152. Архів надходжень до картотеки за квітень 2011 р.
 153. Архів надходжень до картотеки за березень 2011 р.
 154. Архів надходжень до картотеки за лютий 2011 р.
 155. Архів надходжень до картотеки за січень 2011 р.