Підготовка кадрів (версія сторінки до 2008 р.)

В штаті Інституту – близько 600 чоловік, серед них більш ніж 120 - науковці. Потужний науковий потенціал складають: 30 докторів наук, з них - 3 академіки, 1 член-кореспондент та 9 професорів;
55 кандидатів наук.

Серед науковців інституту – 14 лауреатів Державної премії (троє з них нагороджені неодноразово),
8 Заслужених діячів науки і техніки України.

Провідні співробітники інституту стали лауреатами премій НАН України ім.О.О.Богомольця, М.Д.Стражеска, І.І.Мечникова, а також РАМН ім. С.П.Боткіна. Міжнарод­ні відзнаки – медалі ім. Ф.Верцара Європейської асоціації геронтологів одержали (1986 р.) всесвітньо відомі засновники наукових шкіл: з клінічної геронтології – академік Д.Ф.Чеботарь­ов, з біології старіння - академік В.В.Фролькіс. Президентська медаль Міжнародної асоціації геронтологів одержана академіком Д.Ф.Чеботарьовим (2003 р.).

Інститут є центром, що організує та координує наукову та медико-соціальну діяльність закладів України, яка стосується проблем геронтології та геріатрії. Він також є центром підготовки наукових та практичних кадрів в цій галузі. Тільки з числа спів­робітників інституту за роки його існування підготовлено понад 50 докторів та більш 230 кандидатів наук. Про роль інституту в підготовці кадрів свідчить той факт, що вже з перших років існу­вання на його базі працює створена з ініціативи інституту кафедра геронтології та геріатрії (з 2002 р. - кафедра терапії і геріатрії) Київської медичної академії післядипломної освіти. З 1991 року пра­цює Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій (з спеціальностей “нормальна фізіологія” та “біохімія”).

В даний час інститут здійснює підготовку кадрів за такими формами, як докторантура, аспірантура та клінічна ординатура.

Інститут проводить також підготовку з питань геронтології та геріатрії робітників практичної охорони здоров’я - лікарів та медичних сестер шляхом організації науково-практичних конференцій, семінарів, довготривалих шкіл-семінарів, курсів стажування та інформації – на своїй та на місцевих базах.