МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ (версія сторінки до 2008 р.)

Інститут має багаторічний досвід активної міжнародної науко­вої та експертної діяльності: функціонує як центр, що співпрацює з ВООЗ з пи­тань здоров'я літніх людей; співробітничає з міжнародними організаціями в галузі геронтології та геріатрії шляхом роботи спеціалістів інституту як експертів-радників ООН, ВООЗ та участі представників інституту в засіданнях робочих груп, семіна­рів, нарад ООН, ВООЗ, ЮНЕСКО, МОП та ін. Вчені інституту входять до складу керівних органів Міжнарод­ної та Європейської асоціацій геронтологів, є почесними чле­нами зарубіжних національних товариств геронтологів та геріатрів, членами Міжнародної фундації з остеопорозу, Міжнародної асоціації з проблем хвороби Альцгеймера, Європейської асоціації хворих на паркінсонізм та Європейської асоціації менопаузи та андропаузи, членами редколегій міжнародних журналів з геронтології та геріатрії.

Напрямки, в яких розвиваються міжнародні зв’язки інституту:

  1. Співробітництво в рамках міжнародних організацій (ВООЗ, ООН) по реалізації проектів епідеміологічного обстеження населення регіонів України, визначенню рівнів захворюваності та заходів реабілітації.
  2. Співробітництво із закордонними науковими центрами (Росія, Німеччина, Польща) в рамках двосторонніх угод про співпрацю та особистих контактів (обмін інформацією, сумісні розробки та публікації, в т.ч. монографії).
  3. Участь співробітників інституту у міжнародних та національних конгресах, з’їздах, конференціях, симпозіумах, семінарах.
  4. Участь зарубіжних вчених в наукових заходах, що організуються інститутом на території України.
  5. Підготовка кадрів (стажування співробітників інституту в закордонних наукових центрах та зарубіжних фахівців – в підрозділах інституту; аспірантура та клінічна ординатура на базі інституту; взаємне рецензування дисертаційних робіт).
  6. Участь у роботі міжнародних організацій та асоціацій ( ВООЗ та Міжнародної асоціації геронтологів – МАГ) з організації та координації міжнародного наукового співробітництва з проблеми старіння та суміжних областей.
  7. Отримання гуманітарної допомоги (ліки, медичне обладнання, профільні наукові видання) від закордонних партнерів.