Клініка (версія сторінки до 2008 р.)

Головний лікар інституту – канд. мед. наук Г.П. Федько
Завідуюча поліклінічним відділенням – канд. мед. наук Г.С. Єршова

Велика наукова та лікувальна робота проводиться в клінічних підрозділах інституту, розрахованих на 245 ліжок. В клініці інституту існують лікувальні відділення: кардіологічне, загальнотерапевтичне, клінічної та епідеміологічної кардіології, вікової патології нервової системи, екстрапірамідних захворювань нервової системи, реабілітації неврологічних хворих, вікових змін опорно-рухового апарату та допоміжні клінічні підрозділи: поліклініка з денним стаціонаром, рентгенкабінет, лабораторія клінічної радіології, клінічна лабораторія, відділення функціональної діагностики, фізіотерапевтичне відділення та ЛФК. На базі клінічних відділень працює Український реабілітаційний геріатричний центр, Українські науково-медичні центри з паркінсонізму та остеопорозу, лікувально-консультативний центр „Геронтолог”.

Головні напрями діяльності клініки інституту: діагностика, лікування, реабілітація хворих похилого і старечого віку з захво­рюваннями систем – серцево-судинної (ІХС, гіпертонічна хвороба), дихальної (хронічний бронхіт, обструктивна емфізема легень), нер­вової (остаточні явища перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, паркінсонізм), опорно-рухового апарату (остеохондроз, остеопороз, захворювання суглобів); розробка і впровадження в практику охорони здоров'я методів діагностики і профілактики прискореного старіння; розробка немедикаментозних методів ліку­вання людей похилого і старечого віку.

В поліклініці проводяться консультативні прийоми лікарями таких спеціальностей: терапевт, кардіолог, невропатолог, ортопед-травматолог, ендокринолог, окуліст, отоляринголог, лікар функціональної діагностики, гінеколог, уролог, стоматолог. За показаннями робиться ЕКГ.
Центри надають лікувально-консультативну допомогу хворим похилого віку в різних регіонах України, проводять епідеміологічні дослідження стану здоров’я населення, розробляють програми медичної та соціальної реабілітації людей, забезпечують підготовку лікарів на місцевих базах.

В клініці і по­ліклінічному відділенні працюють 65 лікарів, серед яких 7 кандидатів наук. Щорічно в клініці лікуються понад 3,5 тис. пацієнтів, поліклініка обстежує 13-14 тис. осіб. Ведучі спеціалісти та лікарі клініки надають велику консультативну допомогу лікувально-профілактичним медичним установам України.

Контактні телефони в клініці – (044) 430-40-42, (044) 431-05-13