Клініка (версія сторінки до 2012 р.)

Головний лікар інституту Сергій Вікторович Козлов
Завідуюча поліклінічним відділенням – канд. мед. наук
Лариса Іванівна Коваленко

Клініка інституту має 245 ліжок та 12 ліжок денного стаціонару.
До її складу входять 9 лікувальних відділень, консультативна поліклініка, денний стаціонар на 12 ліжок, клінічна лабораторія та інші діагностичні та лікувальні служби.
Основні напрямки роботи клініки:
Діагностика, лікування, реабілітація хворих похилого і старечого віку з захворюваннями серцево-судинної системи (IХС, гіпертонічна хвороба), дихальної (хронічний бронхіт, обструктивна емфізема легень), нервової системи (залишкові явища перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, паркінсонізм, м'яке когнітивне зниження, хвороба Альцгеймера), опорно-рухового апарату (остеохондроз, остеопороз, захворювання суглобів).
Виконання функції експериментальної та клінічної бази Держфармцентру МОЗ України, а також участь в міжнародних багатоцентрових дослідженнях дає можливість всебічного, глибокого вивчення механізмів дії нових класів лікарських препаратів з метою обґрунтування перспектив їх впровадження в сучасну патогенетичну терапію вікозалежних захворювань.
На базі клініки працює кафедра терапії і геріатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.
Організовано 4 центри:
1. Український науково-методичний геріатричний реабілітаційний центр.
2. Лікувально-консультативний центр "Геронтолог".
3. Український науково-медичний центр з проблем остеопорозу.
4. Державний навчально-методичний геріатричний центр НМАПО ім. П.Л.Шупика.
Активно працюють також 5 Асоціацій:
1. Українська асоціація хворих на паркінсонізм;
2. Асоціація з проблем хвороби Альцгеймера;
3. Українська асоціація остеопорозу;
4. Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кісток і суглобів;
5. Асоціація "Мікроциркуляція, реологія, тромбоутворення".
Центри та асоціації надають лікувально-консультативну допомогу хворим похилого віку з різних регіонів України, проводять епідеміологічні дослідження стану здоров'я населення, аналіз структури захворюваності, розробляють програми медичної та соціальної реабілітації хворих похилого віку, забезпечують підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей з питань геріатрії на базі інституту та на місцевих базах. Функціонування центрів дозволяє впроваджувати основні геріатричні принципи медичної допомоги та останні досягнення наукових розробок інституту з питань геріатрії по всій території України.
Контактні телефони в клініці – (44) 430-4042, (44) 431-0513, у поліклініці – (44) 431-0505