Концепція діяльності ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» на період 2018-2022 рр.

Основними напрямами діяльності установи будуть:

1. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження в галузі геронтології та геріатрії, зокрема:

 • з біології старіння:
  • фундаментальні дослідження біологічних передумов і механізмів фізіологічного і прискореного старіння, чинників довголіття, передусім молекулярних механізмів старіння та довголіття,
  • пошук в експерименті ефективних засобів протидії процесам старіння, збільшення тривалості життя та підвищення адаптаційних можливостей старіючого організму,
  • розробка стандартизованих методів визначення біологічного віку, у тому числі з використанням молекулярних маркерів старіння,
  • продовження досліджень у напрямку визначення ефективності генної терапії найбільш поширеної асоційованої з віком патології,
 • з клінічної геронтології та геріатрії:
  • пошук і вивчення ефективності геропротекторних засобів, здатних сповільнювати процеси старіння різних систем і всього організму,
  • розробка і впровадження комбінованих скринінгових систем для ранньої діагностики асоційованих із старінням синдромів,
  • розробка і впровадження нових методів профілактики, лікування та реабілітації найбільш поширених вік-залежних захворювань (ішемічної хвороби серця і мозку, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, хронічного обструктивного захворювання легень, цукрового діабету 2-го типу, остеопорозу, остеоартрозу, хвороби Паркінсона, хвороби Альцгеймера),
  • розробка протоколів надання медичної допомоги хворим літнього віку з найбільш поширеною поєднаною патологією.
 • з соціальної геронтології та герогігієни:
  • розробка організаційно-методологічних засад надання допомоги особам похилого віку, в тому числі постраждалим в зоні АТО шляхом оцінки потреб у медико-соціальних і психологічних послугах, аналізу існуючої нормативно-правової бази, оцінки наявної системи підготовки відповідних фахівців по догляду, розробки стандартів, які регламентують діяльність медичних та соціальних працівників, розробки освітніх навчальних програм для підготовки персоналу з догляду,
  • моніторинг процесів демографічного постаріння, аналіз впливу харчування та факторів навколишнього середовища на старіння, стан здоров’я та тривалість життя, створення нових функціональних продуктів харчування із заданими властивостями для попередження прискореного старіння, профілактики та лікування остеопорозу, саркопенії, дефіциту вітаміну D, порушень вуглеводного та ліпідного обміну.
 • Стратегічне фінансове завдання.
  • Збільшити обсяги фундаментальних та прикладних наукових досліджень, які виконуються за позабюджетні кошти (закордонні гранти, клінічні випробування препаратів закордонних та вітчизняних виробників, кошти благодійних фондів, спонсорів та ін.).
  • Довести частку спецфонду в структурі загального фінансування наукових розробок Інституту від 30% у 2018 р. до 50% у 2022 р.

2. Надання медичних послуг населенню в рамках проведення медичної реформи на рівнях первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги

 • участь у створенні єдиного медичного простору, єдиної електронної бази історій хвороби та амбулаторних карт пацієнтів,
 • укладення договорів з пацієнтами, установами та організаціями, відділами охорони здоров’я, страховими компаніями щодо надання медичних послуг та медичної допомоги,
 • створення в структурі клініки госпрозрахункових відділень, зокрема, відділення паліативної допомоги, відділення для надання платних медичних послуг,
 • надання платних послуг з підготовки медичних і соціальних працівників в галузі хоспісної та паліативної медицини,
 • впровадження на платній основі наукових розробок Інституту, зокрема, сучасних технологій медицини антистаріння, немедикаментозних та медикаментозних методів і засобів попередження прискореного старіння.
 • Стратегічне фінансове завдання.
  • Довести частку спецфонду в структурі загального фінансування клініки Інституту до 30% у 2022 р.

3. Впровадження сучасних стандартів оцінки ефективності фундаментальних і прикладних наукових досліджень, сучасних критеріїв оцінки ефективності діяльності наукових працівників.