Річний план закупівель на 2017 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік
ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
код за ЄДРПОУ 0189790

План закупівель на 2017 рік

Зміни та додатки до плану:

14.03.2017

15.03.2017

27.03.2017