Річний план закупівель на 2015 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік
ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
код за ЄДРПОУ 01897908