Державна установа "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"

VIII Міжнародна конференція молодих учених «Захворювання кістково-м'язової системи та вік», присвячена пам'яті професора Є.П. Подрушняка

Конференція проведена в Інституті геронтології 19-20 грудня 2014 року.

Додаткова інформація у інформаційному листі

З програмою та звітом можна ознайомитися за посиланням