Державна установа "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Когнітивна діяльність при старінні”

 

Архів новин

Академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
Інститут геронтології АМН України
Асоціація з проблем хвороби Альцгеймера
Товариство неврологів м. Києва
Загальноукраїнська неврологічна асоціація з проблем когнітивних порушень

I Інформаційний лист

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю:

«КогнІтивнА ДІЯЛЬНІСТЬ при старІННІ», яка відбудеться 29-30 січня 2008 року в Києві.

В роботі конференції планується розгляд актуальних питань епідеміології, етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування, а також ведення хворих літнього віку, які страждають на когнітивні порушення різного ступеню виразності.

Планується робота за наступними напрямками:

  • Вікові зміни когнітивної діяльності
  • Синдром помірних когнітивних порушень (mild cognitive impairment)
  • Хвороба Альцгеймера
  • Судинна деменція
  • Змішана (нейродегенеративна і судинна) деменція
  • Інші види деменцій у осіб літнього віку
  • Довготривале ведення і уход за хворими на хворобу Альцгеймера та іншими видами деменції
  • Медико-соціальная допомога
  • Інструментальна діагностика когнітивних порушень:
  • ЕЕГ і викликані потенціали

В програмі конференції плануються виступи провідних спеціалістів з проблеми, сесія стендових доповідей, круглий стіл, участь фармацевтичних фірм.

Прохання повідомити про бажану форму участі: доповідь чи участь в конференції без доповіді (вказати в реєстраційній картці чи електронному листі).

Доповідачам необхідно надати в електронному вигляді (компакт диск або електронною поштою) тези доповіді, набрані в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, не більше 2800 знаків, одинарний інтервал. Таблиці, рисунки, фотографії не допускаються. Мова видання – українська, російська, англійська. При оформленні тез слід дотримуватися наступної послідовності: назва доповіді (заголовними жирними буквами), в наступній строчці ініціали і прізвище авторів, потім (курсивом) – повна назва закладу і місто.

Тези повинні бути структуровані (ціль, методи, результати, виводи). Файл із тезами повинен бути названий латинськими буквами за прізвищем першого автора і надісланий разом із реєстраційною карткою.

Термін подачі матеріалів до 30 грудня 2007 року.

Тези висилати за адресою:

Холіну Віктору Олександровичу
Інститут геронтології АМН України
вул. Вишгородська, 67
04114, Київ, Україна
Електронна адреса для відправки тез: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Конференція внесена в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які будуть проводитися в 2008 році.

Контактні телефони оргкомітету:

Бачинська Наталія Юріївна Тел. (044) 431 05 26, (044) 468 86 62, (044) 431 05 41, (039) 493 63 13

(Керівник відділу вікової фізіології та патології нервової системи Інституту геронтології АМНУ)

Холін Віктор Олександрович Тел. 8 (044) 468 86 62, 8 (050)787 36 75 (Відповідальний секретар оргкомітету, науковий співробітник відділу вікової фізіології та патології нервової системи Інституту геронтології АМНУ) This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.